Публикации от категория ‘Икономика’

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов с благодарствен адрес за съдействието при потушаване на големите пожари в региона

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов с благодарствен адрес за съдействието при потушаване на големите пожари в региона
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов получи благодарствен адрес от името на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора. Той му бе връчен лично от директора комисар Стоян Колев, с благодарност за доброто взаимодействие между дружеството и РД ПБЗН – Стара Загора, при ограничаване и ликвидиране ... Цялата статия

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши проекти за 130 хил. лева на територията на селата Обручище и Медникарово

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши проекти за 130 хил. лева на територията на селата Обручище и Медникарово
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Инвестицията е част от програмата на компанията “Социална енергия“, насочена към местните общности в община Гълъбово * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  инвестира повече от 130 000 лева в реновацията и строежа на четири обекта с важно обществено значение на територията на селата Обручище и Медникарово, които се намират в ... Цялата статия

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * С три доклада участваха представителите на „Мини Марица-Изток” ЕАД в ІХ-та Международна конференция по геомеханика - IGC'2020 в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна. В програмата се включиха български и чужди учени, ръководители, изследователи и специалисти, които имаха възможност да представят ... Цялата статия

Специалистите на “Мини Марица-изток” с три доклада на ІХ Международна конференция по геомеханика

Специалистите на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * В периода 7-11 септември 2020 г. в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна се проведе ІХ Международна конференция по геомеханика - IGC'2020, в която участва „Мини Марица-изток” ЕАД. Дружеството е съорганизатор на научния форум, в който бяха изнесени 43 доклада на български учени и редица онлайн доклади на чуждестранни учени, ... Цялата статия

“Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява екологичните норми

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Експерти от РИОСВ - Стара Загора извършиха проверка в "Мини Марица-изток" ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци "Обединени северни насипища". При проверката е констатирано, че всички условия на разрешителното се изпълняват, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на ... Цялата статия

Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 за земеделските стопани

Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 за земеделските стопани
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от 19 август до 21 септември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID ... Цялата статия

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% могат да кандидатстват по помощта de minimis от 19 август до 2 септември 2020 г. Подпомагането се отпуска на производители за покриване на загуби заради сушата и като облекчение ... Цялата статия

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе над 1 283 200 MWh електроенергия през първото полугодие на 2020 г.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе над 1 283 200 MWh електроенергия през първото полугодие на 2020 г.
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Най-модерната въглищна централа в България постигна средногодишна ефективност на сероочистване от над 97% * ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” произведе над 1 283 200 MWh електроенергия за периода януари – юни 2020 г. Произведеното от най-модерната българска въглищна централа електричество представлява 7% от общото потребление в страната за този период, което ... Цялата статия

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд-България“ ЕООД проведе редовния си надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Одиторите не са констатирали несъответствия и ще препоръчат продължаване на сертификата. След като са разгледали заповедите на изпълнителния директор и протоколите ... Цялата статия

Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД

Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов. Носенето на защитна маска за лице остава задължително при пътуване в автобусите/микробусите, осъществяващи транспорта между месторабота и местоживеене, при транспортиране ... Цялата статия

“Металик” АД ще увеличи двойно обема на производството си чрез внедряване на високопроизводителни енергийно ефективни машини

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * На 1 август 2018 г. „Металик“ АД – Стара Загора сключи договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност във "Металик" АД“. Реализацията на проекта е към своя финал и ще приключи успешно до 1 август 2020 ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишна профилактика на съоръженията си

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишна профилактика на съоръженията си
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Електроцентралата ще стартира плановите ремонти от 1 юли * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишния планов ремонт на мощностите си от 1 юли 2020 г. Ремонтните дейности, за които се ангажират допълнително и външни партньори, ще се проведат при най-строги мерки за безопасност предвид пандемията от COVID-19. На всички ... Цялата статия

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * В „Мини Марица-изток" ЕАД 87 служители участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 год. Те преминаха подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и ... Цялата статия

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток”

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток”
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Общо 25 заповеди на изпълнителния директор и над 50 протокола от заседания на Извънредния оперативен щаб са били издадени до момента в „Мини Марица-изток” ЕАД, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19 сред работещите във въгледобивния комплекс. Ръководството на ММИ прилага строги мерки и полага всички усилия за предпазването и ... Цялата статия

Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“

Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 110kV, „Мини Марица-изток” ЕАД започна първият етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново – север“. Голяма част от трасето на съществуващия електропровод, извод „Венера“ попада в полето на минните работи на р-к ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 15% от електроенергията в страната през първите 5 месеца на 2020 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 15% от електроенергията в страната през първите 5 месеца на 2020 г.
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Централата продължава надеждното производство на електроенергия за нуждите на битовите потребители и индустрията при спазване на най-строги санитарни мерки ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 2 086 613 Мвт/ч или 15% от общо потребената в страната електроенергия за периода 1 януари до 31 май 2020 г. Централата продължава да ... Цялата статия

Bridgestone пуска своята първа всесезонна гума за лекотоварния сегмент автомобили – DURAVIS All Season

Bridgestone пуска своята първа всесезонна гума за лекотоварния сегмент автомобили - DURAVIS All Season
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * * Проектирана, за да осигури безопасност и спокойствие при всякакви метеорологични условия през цялата година, DURAVIS All Season на Bridgestone има най-високия в класа си сертификат на ЕС – клас „A” за мокро сцепление и е напълно подготвенa за зимата с 3PMSF и M + S маркировки; * Разработена за удължена издръжливост с подобрената си защита ... Цялата статия

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира игрални площадки на детска градина “Наталия“ в гр. Гълъбово

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира игрални площадки на детска градина “Наталия“ в гр. Гълъбово
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Проектът е на стойност над 200 000 лева и е част от програмата на компанията за подкрепа на местната общност ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ извърши цялостен ремонт на игралните площадки на детска градина „Наталия“ в гр. Гълъбово. Проектът е на стойност ... Цялата статия

Първо изригване със средна мощност (M1.1) от новия слънчев цикъл SC25

Първо изригване със средна мощност (M1.1) от новия слънчев цикъл SC25
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ Слънчевата активност през последното денонощие беше умерена. Ярката област, която все още е зад североизточния край на слънчевия диск, генерира няколко суб- изригвания в B-диапазона, както и едно изригване с мощностен показател M1.1. То имаше импулсен характер и достигна максимума си днес в 10ч25мин българско време. Това е първото по-значимо изригване ... Цялата статия

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север”

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север”
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * За първи път в историята на „Мини Марица-изток” ЕАД бях въведени в работа два нови роторни багера едновременно. След успешно изпълнени гаранционни изпитания, те са предадени за експлоатация и вече работят в Рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД. Новият багер KWK-2000 се включи в ... Цялата статия

Три нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД

Три нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET * На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв. Доставката на тежките машини с мощност 360 k.c. е в изпълнение на договор от 19.03.2020 г., съобщават от отдел „Инвестиции”. Mашините са ... Цялата статия

Министър Петкова: Запазването на въглищните централи е приоритет за България

Министър Петкова: Запазването на въглищните централи е приоритет за България
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET * Преговорите за дългосрочните договори с американските централи продължават при взаимоизгоден интерес * България ще настоява пред Европа да запази въглищните си централи, защото те са от изключително значение за страната ни. Целта е ... Цялата статия

Централите на AES България произведоха над 460 000 МВтч електроенергия за двата месеца извънредно положение заради COVID-19 в страната

Централите на AES България произведоха над 460 000 МВтч електроенергия за двата месеца извънредно положение заради COVID-19 в страната
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET * ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ приложиха план за непрекъсваемост на дейността, за да се гарантират енергийните доставки на България и здравето на служителите по време на пандемията Генериращите мощности на AES България - най-модерната въглищна централа в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и най-големият вятърен ... Цялата статия

AES България е готова да направи PCR тестове на своите служители като допълнителна мярка срещу COVID-19

AES България е готова да направи PCR тестове на своите служители като допълнителна мярка срещу COVID-19
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ осигуриха над 415 000 МВтч. надеждна енергия за българските потребители от началото на извънредното положение до днес AES България осигури PCR тестове за COVID-19 за своите служители в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Това е допълнителна мярка срещу разпространението на коронавируса и ... Цялата статия

AES България изгради „градче на енергетика“ за свои служители на площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ като част от мерките срещу COVID-19

AES България изгради „градче на енергетика“ за свои служители на площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ като част от мерките срещу COVID-19
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Служителите на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ продължават да гарантират енергийната сигурност на страната, спазвайки мерките за ограничаване на епидемията „Градче на енергетика“ на площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ изгради за свои служители AES България. Проектът е част от плана на компанията за гарантиране на ... Цялата статия

GlobalData: Добивът на въглища за енергетиката ще бъде повлиян незначително от COVID-19 през 2020 г.

GlobalData: Добивът на въглища за енергетиката ще бъде повлиян незначително от COVID-19 през 2020 г.
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Очакваната динамика в световния добив на въглища 2019/2020 г. по страни Прогнозата за нарастването на общия световен добив на въглища засега е скромна - от 8,13 милиарда тона през миналата 2019 година до 8,17 милиарда тона през 2020 г., което представлява ръст от ... Цялата статия

С лигнитните въглища от Мините ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14% от електроенергията в страната за първия месец от извънредното положение

С лигнитните въглища от Мините ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14% от електроенергията в страната за първия месец от извънредното положение
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ разчита изключително на местни суровини за производството си, включително на лигнитните въглища, добити от "Мини Марица-изток". С тях като гориво централата е осигурила 14% от произведената електроенергия в страната за периода 13 март - 12 април 2020 г., като продължава да допринася за гарантирането на сигурността и ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е подготвена за работа в изолация, ако се стигне до драстичен ръст на заболелите от коронавирус в страната

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е подготвена за работа в изолация, ако се стигне до драстичен ръст на заболелите от коронавирус в страната
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи стабилно при въведени най-строги мерки срещу COVID-19 и допринася за сигурността на електроенергийната система на България. Централата е подготвена с авариен план за работа при съществени промени в епидемиологичната обстановка в страната, които налагат да продължи дейността си в режим на изолация. Компанията подготви и оборудва специална ... Цялата статия

В Германия призовават за забавяне на целите на ЕС в областта на климата заради COVID-19

В Германия призовават за забавяне на целите на ЕС в областта на климата заради COVID-19
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Волфганг Щайгер Очаква се ефектите от пандемията COVID-19 да предизвикат дълбока рецесия в Европа и на други места. Поради това един от водещите германски политици смята, че климатичните цели на ЕС следва да бъдат отложени в условията на потенциална икономическа криза. Коронавирусната криза изисква спешен преглед на климатичните цели на Германия по целите, ... Цялата статия

AES България произведе електроенергия за над 1 милион потребители през първия месец от извънредното положение

AES България произведе електроенергия за над 1 милион потребители през първия месец от извънредното положение
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Служителите на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ произведоха общо 302 388 МВтч енергия, спазвайки мерките срещу разпространение на COVID-19 За месец в условията на извънредно положение в страната заради COVID-19 генериращите мощности на AES България осигуриха електроенергия, достатъчна да задоволи средната месечна консумация на 1 112 000 ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари 100 000 лева за борбата с COVID-19 в България

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари 100 000 лева за борбата с COVID-19 в България
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Централата се включи във Фонд „Обединени срещу COVID-19” заедно с още 21 компании, фондации и физически лица ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” дари 100 000 лева за справяне с епидемията от коронавирус на територията на България. Средствата бяха насочени към Фонд „Обединени срещу COVID-19“, създаден по инициатива на Българския дарителски форум ... Цялата статия

COVID-19 преобръща положителния тренд в пивоварния бранш

COVID-19 преобръща положителния тренд в пивоварния бранш
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Запазването на човешките ресурси е най-важният приоритет за бирените компании * София, 2 април 2020 г. Съюзът на пивоварите в България съобщава за притесненията на бранша в резултат от настъпилата криза с COVID-19. Анализаторите прогнозират икономически и социални  предизвикателства за бирената индустрия, но въпреки това, работодателите са категорични, че най-важният приоритете ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 13% от електроенергията в страната от началото на въведеното извънредно положение

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 13% от електроенергията в страната от началото на въведеното извънредно положение
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Централата продължава надеждна работа по производството на електричество за нуждите на битовите потребители и бизнеса * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 13% от цялата произведена електроенергия в страната за периода 13 - 31 март 2020 г. Централата продължава да работи надеждно и да допринася за гарантирането на сигурността и ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност и в условията на извънредно положение в България

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност и в условията на извънредно положение в България
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Централата повиши допълнително мерките за сигурност с оглед на заплахата от COVID-19, за да гарантира сигурността на служителите си и надеждната работа по производство на електроенергия * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност в условията на въведеното в страната извънредно положение заради заразата от COVID-19, с което допринася съществено ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури 11% от електроенергията на страната през 2019 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури 11% от електроенергията на страната през 2019 г.
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * През изминалата година централата е произвела с 19% повече електричество спрямо 2018 г. * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 11% от електричеството предназначено за нуждите на вътрешния пазар през 2019 г. Генерираната от централата електроенергия е била достатъчна за покриване на годишното потребление на 1 100 000 български домакинства. „КонтурГлобал“ управлява ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки, за да гарантира надеждното производство на електроенергия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки, за да гарантира надеждното производство на електроенергия
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Дезинфекция, допълнителни лични предпазни средства за служителите и по-строги ограничения за достъп на външни лица са част от предприетите действия за повишаване на сигурността с оглед на заплахата от COVID-19 * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки за опазване здравето на експлоатационния и ремонтния персонал на централата с оглед заплахата ... Цялата статия

AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия

AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Компанията предприе необходимите мерки за ограничаване на риска за служителите си и за непрекъсваемост на производството В ситуацията на извънредно положение в България, съоръженията на AES България – най-модерната топлоелектрическа централа в региона – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големият ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола“, ... Цялата статия

Минимизиране на персонала и оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД

Минимизиране на персонала и оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * От утре – 17 март, до 31 март 2020 г. се прекратява работата по откривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД, а добивните участъци продължават да работят. Това бе решено на днешното заседание на оперативния щаб за мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19, който бе сформиран в дружеството. Мярката няма да доведе до ... Цялата статия

Информационен ден ще се проведе в „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД Стара Загора на 18 март

Информационен ден ще се проведе в „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД Стара Загора на 18 март
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност ... Цялата статия

Американска делегация посети ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“

Американска делегация посети ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * По време на посещението беше обсъдена ролята на централата за енергийната независимост и сигурност на страната Експерти от Департамента по енергетика, Държавния департамент и посолството на САЩ в България се запознаха с работата на втората по големина централа в комплекса Марица Изток - ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. В среща с ... Цялата статия

Победители от национален конкурс представят научния си проект на Международна научна конференция

Победители от национален конкурс представят научния си проект на Международна научна конференция
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * По покана на „Мини Марица-изток” ЕАД победителите в национален конкурс Йоанна Статева и Емилия Иванова ще представят своя научен проект по време на ХХХ-та Юбилейна международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора. Двете ученички от СУ „Гео Милев” - Раднево завоюваха ... Цялата статия

Метан вместо ток при превоза на товари и пътници

Метан вместо ток при превоза на товари и пътници
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * 90% по-малко въглеродни емисии от камионите на метан Тези дни София отново бе обвита в смог и дишането беше трудно. Ако някога изразът „мирише на зима“ предизвикваше усещане за скърцащ сняг и кристално чист въздух, днес зимата „мирише“ на дим, изгорели газове и лепкава кал. Замърсяването само преди месец нареди София ... Цялата статия

„Енегроремонт-Гълъбово“ АД получи Сребърна награда от Камарата на строителите в България

„Енегроремонт-Гълъбово“ АД получи Сребърна награда от Камарата на строителите в България
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Инж. Евгени Станчев Едно от най-големите ремонтно-монтажни предприятия в Европа в сферата на енергетиката –„Енергоремонт-Гълъбово“ АД, получи отличието „Сребърна награда“ в годишната класация на Камарата на строителите в България. Наградата е присъдена „за добри резултати през 2018 година в изпълнението на строежи от ... Цялата статия

Какви са плюсовете и минусите на автоматичната автомивка?

Какви са плюсовете и минусите на автоматичната автомивка?
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Автоматичното миене на автомобили се е превърнало в алтернатива на метода на ръчното почистване. Много хора биха предпочели да използват автоматична автомивка по няколко причини. Кои са плюсовете и минусите на автоматичния метод ни обясняват от автомивка Revo Car Wash. Предимства • Предпазва боята на автомобила. Боята на автомобила е една от ... Цялата статия

Обучават 310 служители на Мини Марица-изток по европейски проект

Обучават 310 служители на Мини Марица-изток по европейски проект
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат обучавани по одобрен проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектното предложение, с което мините участват в процедурата, е в съответствие с „Програмата за квалификационна дейност на дружеството“. То участва в процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ за подбор на проекти ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши предсрочно ремонта на втория си енергоблок

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши предсрочно ремонта на втория си енергоблок
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Въглищната централа ще осигури допълнителни 202 МВч за нуждите на НЕК и пазара на електроенергия * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши плановия годишен ремонт на втори енергоблок седмица преди крайния срок и така дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) за достъп до 202 МВч допълнителна мощност в случай на ... Цялата статия

Делегация на Еврокомисията и ЕБВР инспектира напредъка по изграждането на новите роторни багери в Мини Марица-изток

Делегация на Еврокомисията и ЕБВР инспектира напредъка по изграждането на новите роторни багери в Мини Марица-изток
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Делегация на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие посети „Мини Марица-изток” ЕАД за инспекция на напредъка на проекта за изграждане на модерни роторни многокофови багери, изпълняван по Фонд „Козлодуй“. На монтажната площадка на двата нови багера в „Мини Марица-изток” ЕАД бяха представителят на ЕК Джанфранко Брунети, асоциираният директор на Международен ... Цялата статия

До дни приключва плановият ремонт на I енергоблок в ТЕЦ “AES Гълъбово”

До дни приключва плановият ремонт на I енергоблок в ТЕЦ
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * В Първи блок на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ успешно преминава плановият годишен ремонт. Ремонтните работи започнаха на 11 август 2019 г. Дейностите се извършват в срок. В рамките на ремонтната кампания се извършва профилактика на оборудването и системите на Първи блок за осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация през предстоящия ... Цялата статия

Финализират монтажа на двата модерни роторни багера в Мини Марица-изток

Финализират монтажа на двата модерни роторни багера в Мини Марица-изток
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Пред финал е монтажът на двата нови роторни многокофови багера KWK-2000 и KWK-400L, с които ще се обнови част от тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД. Предвижда се те да бъдат въведени в експлоатация през пролетта на 2020 г. Към момента строежът на ... Цялата статия

„Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение

„Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * „Мини Марица-изток“ ЕАД партнира на две професионални гимназии в област Стара Загора за обучение в реална работна среда по специалности, които са широко приложими в производствената дейност на дружеството. Партньорството означава съвместна работа за 5-6 години напред по изграждане на квалифицирани млади хора с много добри перспективи за реализация на пазара на ... Цялата статия

Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в Мини Марица-изток ЕАД

Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в Мини Марица-изток ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019 година по Програмата за квалификационната дейност на "Мини Марица-изток" ЕАД. Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център за професионално обучение в две направления - Програма за квалификационната дейност и Център за професионално образование (ЦПО), който координира ... Цялата статия

Предприятия в 3 града спряха заради скъпия ток, в четвъртък също няма да работят

Предприятия в 3 града спряха заради скъпия ток, в четвъртък също няма да работят
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Три предприятия в Стара Загора, Първомай и Гълъбово днес спряха производството си или намалиха работата наполовина заради тройно по-високата цена на електроенергията на свободния пазар. Базовата й цена днес беше определена на 195 лева за мегаватчас. Предприятията са „Металик“ АД в Стара Загора, „Чугунолеене“ в Първомай и „Енергоремонт – Гълъбово“. За ... Цялата статия

Предприятия от групата на “Металик” АД спират работа заради скъпия ток на свободния пазар

Предприятия от групата на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Поради трикратно по-високата цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса, днес три предприятие от системата на "Холдинг Металик" в Стара Загора работят с 50% от капацитета си. Това са машиностроителният завод "Металик" АД - Стара Загора, леярското предприятие "Чугунолеене" - Първомай и "Енергоремонт-Гълъбово" АД - Гълъбово. Ако утре, 4 юли, цената ... Цялата статия

Кандидат-гимназисти от Гълъбово посетиха ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Кандидат-гимназисти от Гълъбово посетиха ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Енергетикът Стойчо Андреев подари своя дърворезба на учениците и ги прикани да учат и да работят в Гълъбово * 25 седмокласници от Основно училище „Христо Ботев“, гр. Гълъбово, посетиха днес ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Учениците имаха възможност да разгледат централата отблизо и да се запознаят с производствения процес, ... Цялата статия

“Мини Марица-изток” ЕАД коректно изпълнява договорите си с превозвачи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * С две свои решения Комисията за защита на конкуренцията отхвърля жалбите на ДЗЗД „Превози Фаворит-2014“, гр. Стара Загора и ДЗЗД „Марица Транс-2014“, гр. Гълъбово, относно проведена от „Мини Марица-изток” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка за превоз на работещите в мините. В момента същите тези фирми изпълняват сключени с ... Цялата статия

Внезапна мощна геомагнитна буря днес. Два облака слънчева коронална маса (CME) достигат до Земята утре

Внезапна мощна геомагнитна буря днес. Два облака слънчева коронална маса (CME) достигат до Земята утре
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира най-напред до нива на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) днес сутринта между 06ч и 09ч, а след това и с голяма мощност (Kp=7;G3) между 09ч и 12ч българско време. Над България геомагнитната обстановка в тези интерали беше регистрирано геомагнитно смущение (Kp=4), а след ... Цялата статия

Уникални багери изграждат на територията на “Мини Марица-изток” ЕАД

Уникални багери изграждат на територията на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * За първи път у нас на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД се изграждат два уникални роторни багера с помощта на 500-тонни автокранове. Дружеството успешно изпълнява Договор с реф.№ ММЕ/BWE „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация уникални роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”. На 7 май 2019 г. започна изграждането на горния строеж на ... Цялата статия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира 6 клетки за застрашени и болни птици в Спасителния център на “Зелени Балкани” в Стара Загора

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира 6 клетки за застрашени и болни птици в Спасителния център на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, една от най-големите електроцентрали в България, направи цялостен ремонт на клетките в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Компанията реновира 6 помещения, които служат за домове на застрашени или ранени птици. Много от тях са лекувани в спасителния център, но ... Цялата статия

Ръководството на “Мини Марица-изток” ЕАД – с нов 3 годишен мандат

Ръководството на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица–изток“ ЕАД и особено на г-н Николай Диков – председател на Съвета на директорите и г-н Андон Андонов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, заедно с неговото ... Цялата статия

За 11-та поред година ученици от Гълъбово майсториха мартеници в конкурс на ЕЙ И ЕС България

За 11-та поред година ученици от Гълъбово майсториха мартеници в конкурс на ЕЙ И ЕС България
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Произведените от децата Пижо и Пенда ще зарадват президента, министър-председателя и ръководителите на институциите в България * Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков позира с всички изработени мартеници, ... Цялата статия

КонтурГлобал Марица Изток 3 покани абсолвенити от Техническия университет на платен стаж и първа работа

КонтурГлобал Марица Изток 3 покани абсолвенити от Техническия университет на платен стаж и първа работа
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Подготвя се изравнително обучение и прием на студенти в магистърска програма „Топлоенергетика“ в Стара Загора * „КонтурГлобал Марица Изток 3“, компанията която управлява втория най-голям въглищен ТЕЦ в България, покани абсолвентите от Енерго-машиностроителен факултет към Техническия университет - София да започнат стаж или работа в дружеството. Стажантската програма на КонтурГлобал предлага позиции в ... Цялата статия

„Мини Марица-изток“ ЕАД с рекорден добив от 3 427 789 тона въглища през януари

„Мини Марица-изток“ ЕАД с рекорден добив от 3 427 789 тона въглища през януари
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Първият месец на 2019 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този месец на годината. Това е най-високият януарски добив в историята на дружеството от създаването му досега. С реализираните 3 427 789 тона през януари дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на ... Цялата статия

Проектите на AES в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Св. Никола“, спечелиха Международни награди за особени заслуги на Британския съвет за безопасност British Safety Awards

Проектите на AES в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Св. Никола“, спечелиха Международни награди за особени заслуги на Британския съвет за безопасност British Safety Awards
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Компанията има разработена Система за управление на безопасността при работа, професионалното здраве и околната среда, която отговаря на редица стандарти * За поредна година енергийните проекти на глобалния технологичен лидер AES в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ветроенергийният парк край ... Цялата статия

Чатботове отговарят на въпроси на клиенти като живи хора

Чатботове отговарят на въпроси на клиенти като живи хора
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Естетична дерматология REVERSE стартира първия по рода си у нас чатбот за консултации относно естетични процедури. Той се нарича д-р Рос и от началото на месец декември вече консултира активно клиентите на клиниката - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Едно от основните предимства на чатбота, е че пести време ... Цялата статия

Проф. Иван Марков: Ефектът от прекратяване на експлоатацията на въглищните електроцентрали в нашата страна ще бъде истинско фиаско за енергетиката

Проф. Иван Марков: Ефектът от прекратяване на експлоатацията на въглищните електроцентрали в нашата страна ще бъде истинско фиаско за енергетиката
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Изказване на проф. д-р инж. Иван Марков в рамките на Третия международен енергиен форум, организиран днес от ПП АБВ. Мненията по темата на Георги Първанов, Румен Петков, Ивайло Калфин и енергийни експерти публикуваме в отделен материал  тук: >>> Проф. д-р инж. Иван Марков ... Цялата статия

Павел Карачолов с приза “Минен инженер на годината” на НТС – Стара Загора

Павел Карачолов с приза
STZAGORA.NET * Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз (НТС) в Стара Загора за 2018 г. получава д-р инж. Павел Карачолов - ръководител на направление в промишлеността – Геоложки проучвания и управление на качеството в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията ”Минно дело и геология” към НТС в ... Цялата статия

Четвърти ден “Чугунолеене” Първомай няма да работи заради високата цена на борсовата електроенергия

Четвърти ден
STZAGORA.NET * Четвърти ден „Чугунолеене“ Първомай е със спряно производство заради висока цена на тока на свобдния енергиен пазар. С ограничено потребление на ток са и други две големи предприятия от старозагорския Холдинг "Металик" – „Енергоремонт – Гълъбово“ и „Металик“ АД. В „Енергоремонт“ Гълъбово термообработващите пещи работят само на нощен режим. И в трите предприятия действа вътрешна наредба, ... Цялата статия

“Чугунолеене” – Първомай и “Енергоремонт” – Гълъбово спряха работа заради нов необичаен скок в цената на електроенергията на свободния пазар

STZAGORA.NET * В 4 часа тази сутрин беше изключена леярната пещ в Чугунолеене – Първомай заради 3 пъти по-високата цена на електроенергията, която беше обявена за днешния ден на сайта на Българската независима енергийна борса www.ibex.bg. Ограничение на потреблението на ток заради високата цена беше наложено и в друго предприятие – Енергоремонт – Гълъбово, където са спрени термообработващите ... Цялата статия

КонтурГлобал Марица Изток 3 отличена за най-голям обем на нефинансови дарения в рамките на конкурса „Най-голям корпоративен дарител”

КонтурГлобал Марица Изток 3 отличена за най-голям обем на нефинансови дарения в рамките на конкурса „Най-голям корпоративен дарител”
STZAGORA.NET * На 22 ноември в София се проведе 13-то изданание на церемонията по връчване на едни от най-престижните награди в областта на устойчивото развитие - наградите „Най-голям корпоративен дарител” на Българския дарителски форум. Домакин на церемонията по традиция бе Президентът на Република България, Румен Радев. Наградите се връчват ... Цялата статия

Дни на отворените врати в “Мини Марица-изток” ЕАД за ученици

Дни на отворените врати в
STZAGORA.NET * На 21 и 22 ноември “Мини Марица-изток“ ЕАД се включи в инициативата на Министерството на образованието и науката за провеждане на Дни на отворените врати в предприятия в България в рамките на третата Европейска седмица на професионалните умения. Гости на Дружеството бяха учениците от дуалната форма на ... Цялата статия

ЦССЗМ Стара Загора съобщава за наблюдаван първи предвестник на слънчев цикъл №25

ЦССЗМ Стара Загора съобщава за наблюдаван първи предвестник на слънчев цикъл №25
STZAGORA.NET * 18 ноември 2018г/16ч00мин: Малка факелна област в северното полукълбо на Слънцето е предвестник на новия 25-ти цикъл (SC25), съобщават от Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг в Стара Загора. От събота вечерта в северното полукълбо на Слънцето близо до 30-я паралел се наблюдава малка факелна област. Нейната магнитна полярност е обърната спрямо тази, която е характерна за ... Цялата статия

9 милиона човекочаса без инциденти отбеляза ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

9 милиона човекочаса без инциденти отбеляза ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
STZAGORA.NET * През 2018 г. ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 отчете отработени повече от 9 милиона човекочаса без инциденти на работното място. По този показател компанията се нарежда сред най-добрите в енергийния сектор. „Добрите показатели в областта на здравословните и безопасни условия на труд са резултат от отговорното отношение и поведение както на нашите служители, така и ... Цялата статия

Предприятията от „Холдинг Металик“ започнаха нормално работа, след като Българската независима енергийна борса коригира късно снощи цената на тока за днес

Предприятията от „Холдинг Металик“ започнаха нормално работа, след като Българската независима енергийна борса коригира късно снощи цената на тока за днес
STZAGORA.NET * Тази сутрин, 11 ноември, в 7,30 часа предприятията от „Холдинг Металик“ започнаха работа с частично ограничаване на обявеното вчера потребление на електроенергия. Почти всички енергоемки машини в дружествата на холдинга работят. Решението беше взето от Борда на директорите на дружеството, след като късно снощи Българската независима енергийна борса обяви нова сесия за цената на електроенергията за ... Цялата статия

Назначен е нов управител на рудник „Трояново-север”

Назначен е нов управител на рудник „Трояново-север”
STZAGORA.NET * С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от 28.09.2018 г. Живко Бончев Желев е назначен за управител на Рудник „Трояново-север“. Той е роден на 16 октомври 1970 г. Завършва Висшето военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ София по специалността „Инженер оператор в транспорта“, следват бакалавърска квалификация “Инженер по транспорта“ и магистърска квалификация по технология и ... Цялата статия

КонтурГлобал Марица Изток 3 гарантира стабилното и безопасно производство на електроенергия през есента и зимата

КонтурГлобал Марица Изток 3 гарантира стабилното и безопасно производство на електроенергия през есента и зимата
STZAGORA.NET * Зимният сезон традиционно носи значително увеличаване на потреблението на електроенергия, което налага производителите да работят с по-голяма натовареност на мощностите и при по-тежки условия. В тази връзка КонтурГлобал Марица Изток 3 е предприела необходимите мерки и е извършила в пълен обем техническата и организационна подготовка с цел да се гарантира стабилното и безопасно производство на ... Цялата статия

В ход е най-мощната геомагнитна буря за 2018 г.

В ход е най-мощната геомагнитна буря за 2018 г.
STZAGORA.NET * Преминаващият покрай Земята облак от слънчева коронална маса изглежда се оказа със значинелно по-голяма протяжност от очакваната и основната част от него достигна нашата планета с около едно денонощие по-късно от очакваното. Скоростта на слънчевия вятър реагира на това сравнително слабо. През последните 24 часа тя беше в диапазона 370-470 км/с, а в в ранния следобед ... Цялата статия

Програма за Деня на миньора 13–16 август 2018 г., на Мини “Марица-изток” ЕАД

Програма за Деня на миньора 13–16 август 2018 г., на Мини
STZAGORA.NET * 13. 08.,  понеделник Откриване на изложба от рисунки на деца на работещи в “Мини Марица-изток” ЕАД – „Моят ден в Мини Марица-изток” 10:00 – 11:00 ч. в гр. Раднево, „Алея” Пресконференция на изпълнителння директор на “Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов 12:00 – 13:00 ч. на ПС на ММИ Старозагорски минерални бани   14. 08., вторник Турнири по бадминтон и тенис на ... Цялата статия

Професионални отличия за специалисти на „Мини Марица-изток” ЕАД

Професионални отличия за специалисти на „Мини Марица-изток” ЕАД
STZAGORA.NET * Инж. Иван Иванов, ръководител на отдел ”Електрооборудване” в „Мини Марица-изток” ЕАД, е отличен със званието “Енергетик на годината” за 2018 г. от Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ). Грамота и плакет се присъждат за ползотворната и дългогодишна работа в областта на енергетиката в Република България, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активната му работа като член ... Цялата статия

Иван Гидиков е назначен за управител на рудник „Трояново-север” в Мините

Иван Гидиков е назначен за управител на рудник „Трояново-север” в Мините
STZAGORA.NET * С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД по протокол № 11 - 2018 от 12.06 2018 г. за управител на рудник „Трояново-север” е назначен Иван Гидиков. От поста е освободен досегашният управител Стойко Башалов. Решенията влизат в сила по законоустановения ред от 20.06.2018 г. с вписването на промените в Търговския регистър. Трудовия си стаж ... Цялата статия

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ с национално отличие за подкрепа на библиотеките

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ с национално отличие за подкрепа на библиотеките
STZAGORA.NET * Българската библиотечно-информационна асоциация обяви победителите в Годишните библиотечни награди 2017 * На 15 май 2018 г. в София се състоя официалната церемония по тържественото откриване на 13-тата Национална библиотечна седмица под надслов "Достойно бъдеще за нашите библиотеки". Специален гост на откриването бе г-жа Ева Майдел, евродепутат и председател на Международното европейско движение, а ... Цялата статия

Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика

Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика
STZAGORA.NET * Оливие Маркет Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличаващ се дял електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници, това заяви президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет по време на конференцията „Пазарната интеграция на ВЕИ и преходът към чиста енергия“. Другият начин да ... Цялата статия

Пуснаха розов шоколад, KitKat го представи за пръв път в Европа

Пуснаха розов шоколад, KitKat го представи за пръв път в Европа
STZAGORA.NET * След успешния му дебют през януари в Япония и Корея Nestlé представи в Европа иновативния KitKat Ruby, направен от новооткрития четвърти вид шоколад с розов цвят. KitKat Ruby е покрит с розов шоколад, получен от какаови зърна Ruby, придаващи интензивния вкус на червени горски плодове и уникалния за шоколад цвят, получен естествено и без добавянето на ... Цялата статия

Инспекция от Българския енергиен холдинг в “Мини Марица-изток” ЕАД

Инспекция от Българския енергиен холдинг в “Мини Марица-изток” ЕАД
STZAGORA.NET * Изграждането на два нови роторни багера в „Мини Марица-изток” ЕАД се изпълнява и се очаква те да бъдат пуснати в експлоатация в срок. Това установи днес изпълнителният директор на „БЕХ” ЕАД Петьо Иванов по време на инспекция в Мините. Заедно с изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, председателя на съвета на директорите Николай Диков ... Цялата статия

30 нови булдозера влизат в експлоатация в „Мини Марица-изток” ЕАД до края на лятото, първият вече работи

30 нови булдозера влизат в експлоатация в „Мини Марица-изток” ЕАД до края на лятото, първият вече работи
STZAGORA.NET * Влезе в експлоатация първият от тридесетте нови булдозера, които се очаква да бъдат доставени до края на септември в „Мини Марица-изток“ ЕАД. През декември 2017 г. бяха подписани три договора в изпълнение на Инвестиционната програма за доставката на Komatsu D 155AX-8, Dressta TD25R Extra и Caterpillar D8T. Машини от такъв висок клас не са доставяни в ... Цялата статия

Мините в “Марица-изток” подават въглища въпреки рекордно ниските температури

Мините в
STZAGORA.NET * "Мини Марица-изток” ЕАД успешно преодолява поредното предизвикателство на природата с рекордно ниски температури в края на февруари и началото на март. Дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища. Само за периода от 21 до 28 февруари въпреки изключително ниските температури, достигащи до минус 19 градуса, ... Цялата статия

ВЯЕЦ „Свети Никола“ спести близо 400 000 тона CO2 през 2017 година

ВЯЕЦ „Свети Никола“ спести близо 400 000 тона CO2 през 2017 година
STZAGORA.NET * Ветроенергийният парк произведе повече от 350 000 MWh екологично чиста електроенергия * Най-големият ветроенергиен парк в България - „Св. Никола“ произведе 352 776 MWh електроенергия през 2017 година. Централата, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи има обща инсталирана мощност от 156 MW. През изминалата година работата на 52-те турбини в парка е допринесла за ... Цялата статия

AES ENERGY STORAGE и звеното на SIEMENS за съхранение на енергия финализираха сливането си

AES ENERGY STORAGE и звеното на SIEMENS за съхранение на енергия финализираха сливането си
STZAGORA.NET * Новата компания Fluence Energy ще създаде най-голямото енергийно хранилище в света * Компанията за технологии и услуги за съхранение на енергия Fluence Energy, която е собственост на AES Corporation и Siemens, обяви, че е получила всички необходими държавни разрешителни и е започнала официално работа от 1 януари 2018 г. Fluence комбинира възможностите за инженеринг, разработка на ... Цялата статия

Над 2 милиона лева икономии реализираха “Мини Марица-изток” от компенсирането на реактивна мощност

Над 2 милиона лева икономии реализираха
STZAGORA.NET * Икономии в размер на 2 389 646, 67 лв. са реализирани в „Мини Марица-изток” ЕАД през 2017 г. от потребление на реактивна енергия. Намаленото потребление е в резултат на успешно завършения проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване. Дейностите са извършени по договор ММЕ/D Лот А „Проектиране, доставка и монтаж ... Цялата статия

„Мини Марица-изток” ЕАД отчита над 30 милиона тона въглища годишен добив през 2017 г.STZAGORA.NET

„Мини Марица-изток” ЕАД отчита над 30 милиона тона въглища годишен добив през 2017 г.STZAGORA.NET
* „Мини Марица-изток” ЕАД реализира добив от 30 337 319 тона въглища през изминалата 2017 година. Това е с 2 837 319 тона в повече от плана за годината, поради преодоляването на форсмажорни обстоятелства- свързани с компенсирането на студения резерв при рекордно ниските януарски температури и на недостига на воден ресурс за производство на електроенергия ... Цялата статия

Рудник „Трояново-1“ на “Мини Марица-изток” – с рекорден добив над 13 милиона тона въглища в юбилейната 2017 г.

Рудник „Трояново-1“ на
STZAGORA.NET * Миньорите от първия източномаришки рудник „Трояново-1“ добиха 13 160 726 тона въглища през 2017 година. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в Рудник „Трояново-1“. Този рекорд е върхов в 65-годишната история на рудника. Досега най-голям добив е реализиран през 2011 г., когато са добити ... Цялата статия

Електроцентралите на ЕЙ И ЕС България произведоха с 9.4% повече електроенергия от началото на 2017 г. в сравнение с 2016 г.

Електроцентралите на ЕЙ И ЕС България произведоха с 9.4% повече електроенергия от началото на 2017 г. в сравнение с 2016 г.
STZAGORA.NET * ВяЕЦ „Св. Никола“ и ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” осигуриха общо 2.78 милиона MWh електроенергия през първите 10 месеца на 2017 година Електроцентралите на ЕЙ И ЕС България произведоха 2.78 милиона MWh електроенергия за българския пазар от януари до октомври 2017 година. Това е с 9.4% повече спрямо същия период на миналата година, ... Цялата статия

Два рехабилитирани многокофови багера влязоха в експлоатация в “Мини Марица-изток”

Два рехабилитирани многокофови багера влязоха в експлоатация в
STZAGORA.NET * Два рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД, съобщават от дружеството. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е ключова задача в Инженерния план за развитието на Мините и гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса "Марица-изток". Договорът за „Рехабилитация на ел. частта ... Цялата статия

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ има важна роля за сигурността на снабдяването избягването на недостиг на електроенергия през зимата

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ има важна роля за сигурността на снабдяването избягването на недостиг на електроенергия през зимата
STZAGORA.NET * Президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет припомни значението на въглищните електроцентрали за стабилността на енергийната система * Топлоелектрическите централи имат ключово значение за сигурността на доставките на енергия в страната, особено през зимния сезон. Пример за това беше началото на 2017 година, когато енергийната система ... Цялата статия

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е в пълна готовност за работа при зимни условия

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е в пълна готовност за работа при зимни условия
STZAGORA.NET * Централата е гарант за енергийната стабилност на страната през студените месеци * ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е напълно подготвен за работа при зимни условия, се увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно със заместника си Красимир Първанов и експерти от министерството направи инспекция на централата днес. Посещението на министър Петкова бе ... Цялата статия

Проверяват студения резерв на тецовете, в четвъртък министър Теменужка Петкова идва в AES и ТЕЦ-2

Проверяват студения резерв на тецовете, в четвъртък министър Теменужка Петкова идва в AES и ТЕЦ-2
STZAGORA.NET * Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова експерти от Министерството на енергетиката и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД ще проверят готовността на енергийни предприятия за осигуряване на студен резерв. В периода от 1-ви до 10-ти ноември ще бъдат извършени проверки на място в централите, които имат сключен договор с ЕСО ЕАД за ... Цялата статия

Земеделски производител: Компетентните органи да търсят и други източници за миризмата на оборски тор в Стара Загора

Земеделски производител: Компетентните органи да търсят и други източници за миризмата на оборски тор в Стара Загора
STZAGORA.NET * Във връзка със зачестилите обаждания на горещите телефони на Община Стара Загора и БАБХ, и жалби от страна на граждани през изминалите няколко дни за миризмата от оборски тор декларация до медиите направи земеделският производител Диана Нанева. Тя пише следното: "Аз съм земеделски производител и обработвам земя в землището на Стара Загора. Изпълнявам ... Цялата статия

Мини “Марица-изток” – 65 години енергийна независимост и национална сигурност

Мини
STZAGORA.NET * Под този слоган най-голямото миннодобивно дружество у нас - "Мини Марица-изток" ЕАД, отбелязва 65 години от първата си копка. За този период в трите му рудника, които осигуряват гориво за производството на над 40% от електроенергията в България, са добити общо над 1,1 милиард тона въглища и са изкопани за откриване на въглищните ... Цялата статия

Мощните слънчеви изригвания между 4 и 10 септември предизвикаха спад в потока на галактичните космически лъчи с 11-12%

Мощните слънчеви изригвания между 4 и 10 септември предизвикаха спад в потока на галактичните космически лъчи с 11-12%
STZAGORA.NET * Мощните слънчеви изригвания от класове M5+ и X често са свързани с големи изхвърляния на коронална маса (CME). Движейки се в междупланетното пространство, слънчевите плазмени облаци постепенно увеличават своите размери и, наблюдавани отстрани, заемат все по-големи части от небесната сфера. Ако изхвърлената коронална маса е достатъчто голяма, тя започва доста осезателно да екранира ... Цялата статия

ЕЙ И ЕС България и Община Гълъбово подписаха споразумение за сътрудничество

ЕЙ И ЕС България и Община Гълъбово подписаха споразумение за сътрудничество
STZAGORA.NET * От 2006 година досега компанията е инвестирала над 6.9 милиона евро в социални програми в района на Гълъбово * На официална церемония днес ЕЙ И ЕС България и Община Гълъбово подписаха договор за сътрудничество в областта на корпоративна социална отговорност. В ... Цялата статия

echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн