Близо 150 хиляди души работят в Старозагорска област

STZAGORA.NET
*
_NSIПрез третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.8 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 67.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост (относителният дял на заетите лица от населението във възрастовата група) в областта е 54.8% (при 53.3% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.4%, а при жените – 47.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 143.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.1% (77.3% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 0.1 процентни пункта.
#

nov

сподели бутон


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн