Публикации от категория ‘Мини Марица-изток’

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * С три доклада участваха представителите на „Мини Марица-Изток” ЕАД в ІХ-та Международна конференция по геомеханика - IGC'2020 в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна. В програмата се включиха български и чужди учени, ръководители, изследователи и специалисти, които имаха възможност да представят ... Цялата статия

Специалистите на “Мини Марица-изток” с три доклада на ІХ Международна конференция по геомеханика

Специалистите на
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * В периода 7-11 септември 2020 г. в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна се проведе ІХ Международна конференция по геомеханика - IGC'2020, в която участва „Мини Марица-изток” ЕАД. Дружеството е съорганизатор на научния форум, в който бяха изнесени 43 доклада на български учени и редица онлайн доклади на чуждестранни учени, ... Цялата статия

“Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява екологичните норми

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Експерти от РИОСВ - Стара Загора извършиха проверка в "Мини Марица-изток" ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци "Обединени северни насипища". При проверката е констатирано, че всички условия на разрешителното се изпълняват, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на ... Цялата статия

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд-България“ ЕООД проведе редовния си надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Одиторите не са констатирали несъответствия и ще препоръчат продължаване на сертификата. След като са разгледали заповедите на изпълнителния директор и протоколите ... Цялата статия

Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД

Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов. Носенето на защитна маска за лице остава задължително при пътуване в автобусите/микробусите, осъществяващи транспорта между месторабота и местоживеене, при транспортиране ... Цялата статия

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * В „Мини Марица-изток" ЕАД 87 служители участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 год. Те преминаха подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и ... Цялата статия

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток”

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток”
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Общо 25 заповеди на изпълнителния директор и над 50 протокола от заседания на Извънредния оперативен щаб са били издадени до момента в „Мини Марица-изток” ЕАД, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19 сред работещите във въгледобивния комплекс. Ръководството на ММИ прилага строги мерки и полага всички усилия за предпазването и ... Цялата статия

Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“

Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 110kV, „Мини Марица-изток” ЕАД започна първият етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново – север“. Голяма част от трасето на съществуващия електропровод, извод „Венера“ попада в полето на минните работи на р-к ... Цялата статия

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север”

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север”
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * За първи път в историята на „Мини Марица-изток” ЕАД бях въведени в работа два нови роторни багера едновременно. След успешно изпълнени гаранционни изпитания, те са предадени за експлоатация и вече работят в Рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД. Новият багер KWK-2000 се включи в ... Цялата статия

Три нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД

Три нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET * На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв. Доставката на тежките машини с мощност 360 k.c. е в изпълнение на договор от 19.03.2020 г., съобщават от отдел „Инвестиции”. Mашините са ... Цялата статия

GlobalData: Добивът на въглища за енергетиката ще бъде повлиян незначително от COVID-19 през 2020 г.

GlobalData: Добивът на въглища за енергетиката ще бъде повлиян незначително от COVID-19 през 2020 г.
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Очакваната динамика в световния добив на въглища 2019/2020 г. по страни Прогнозата за нарастването на общия световен добив на въглища засега е скромна - от 8,13 милиарда тона през миналата 2019 година до 8,17 милиарда тона през 2020 г., което представлява ръст от ... Цялата статия

С лигнитните въглища от Мините ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14% от електроенергията в страната за първия месец от извънредното положение

С лигнитните въглища от Мините ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14% от електроенергията в страната за първия месец от извънредното положение
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ разчита изключително на местни суровини за производството си, включително на лигнитните въглища, добити от "Мини Марица-изток". С тях като гориво централата е осигурила 14% от произведената електроенергия в страната за периода 13 март - 12 април 2020 г., като продължава да допринася за гарантирането на сигурността и ... Цялата статия

В Германия призовават за забавяне на целите на ЕС в областта на климата заради COVID-19

В Германия призовават за забавяне на целите на ЕС в областта на климата заради COVID-19
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * Волфганг Щайгер Очаква се ефектите от пандемията COVID-19 да предизвикат дълбока рецесия в Европа и на други места. Поради това един от водещите германски политици смята, че климатичните цели на ЕС следва да бъдат отложени в условията на потенциална икономическа криза. Коронавирусната криза изисква спешен преглед на климатичните цели на Германия по целите, ... Цялата статия

Победители от национален конкурс представят научния си проект на Международна научна конференция

Победители от национален конкурс представят научния си проект на Международна научна конференция
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET * По покана на „Мини Марица-изток” ЕАД победителите в национален конкурс Йоанна Статева и Емилия Иванова ще представят своя научен проект по време на ХХХ-та Юбилейна международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора. Двете ученички от СУ „Гео Милев” - Раднево завоюваха ... Цялата статия

echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн