Прокурори от Районна прокуратура – Стара Загора изнесоха открит урок пред ученици от 11 клас за човешките права и свободи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

РП-Стара Загор - програма - училище 2РП - Стара Загора - програма - училище 3Прокурори от Районна прокуратура – Стара Загора изнесоха открит урок в часа по гражданско образование пред ученици от 11 клас от ППМГ „Гео Милев“ на тема „Законът – права и отговорности. Преглед на основните права и свободи. Защита правата на човека“. Срещата се проведе по програмата на Районна прокуратура – Стара Загора, в която са предвидени лекции на правна тематика пред ученици, студенти и граждани.

Магистратите Евдокия Димитрова и Надежда Белчева запознаха гимназистите от ППМГ „Гео Милев“ с Конституцията на Република България, Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашно насилие, както и с разпоредбите на редица международни актове – Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Европейската социална харта, Международния пакт за икономически, социални и културни права.

Лекционната част на урока беше съпроводена с дискусия, по време на която учениците взеха активно участие и задаваха множество въпроси за това, по какъв начин и пред кои органи следва да защитят адекватно правата си, ако те са били нарушени. Магистратите обясниха и за наказателната отговорност за престъпления, извършени по дискриминационен признак или по религиозни и хомофобски подбуди. В края на срещата учениците получиха образователно–информационни материали, както и екземпляр от Конституцията на Република България.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн