Обсъждат монтирането на 50 зарядни станции за електромобили в трансграничната зона България-Гърция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Първата зарядна станция за електромобили в Стара Загора беше открита на 17 декември 2012 г.

Първата зарядна станция за електромобили в Стара Загора беше открита на 17 декември 2012 г.

Устойчивото използване на електромобили, което ще позволи подобряване на развитието на бизнеса в Ивайловград и Свиленград, ще се разисква на последните две за България Кръгли маси от трансграничния проект E.VE.CR.I. Срещите с регионалния бизнес ще се проведат в понеделник, 5 декември 2022 г., в Ивайловград, в сградата на Общинската администрация от 11:00 до 12:30 ч. и във вторник, 6 декември 2022 г. в Свиленград, по същото време в административната сграда на общинската администрация.

Тест драйвът на електромобил ще бъде в края на срещите на местните представители на малки и средни предприятия с експерти и други заинтересовани страни от България и Гърция. Срещите ще се проведат под мотото „Изграждане на устойчиво бъдеще за местния бизнес и общността чрез електрическа мобилност“. Всяка една от Кръглите маси се организира в рамките на проект Е.VE.CR.I., който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Възможните бизнес модели и решения за малки и средни бизнеси се представят на всяка маса от експерти които разясняват и административните стъпки и разрешителни, необходими да се предприемат и получат в съответствие с нормативната база на двете държави, за да се инсталират и управляват зарядни станции. На обсъжданията са поканени съдържатели на хотели, ресторанти, магазини, кафенета, както и на представители на други компании и фирми, които притежават места за паркиране. На срещите те могат да се срещнат с присъстващите оператори и инвеститори, за да обсъдят стъпките за инсталиране на зарядни станции в региона. По този начин ще се стимулира изграждането на мрежа от 50 електрозарядни станции в рамките на проекта до пролетта на 2023 г.

Липсата на непрекъснато достъпна, лесна за използване и широко разпространена мрежа от точки за зареждане е въпрос, чийто устойчив отговор се дава от проекта E.VE.CR.I. В резултат от работата по проекта ще бъдат подпомогнати районите в близост до границата, където се осъществяват много пътувания до съседната страна. Това обяснява първостепенното значение на необходимостта от използване на мрежата за зареждане на другата страна. Чрез възможностите на проекта E.VE.CR.I ще бъдат улеснени компаниите, управляващи инфраструктури за зареждане, които се налагат в Гърция и България, подобно на по-напредналите европейски страни.

Подобрената енергийна ефективност, намалените емисии на парникови газове, засягащи качеството на въздуха и качеството на живот, подобряване на предприемачеството в трансграничния регион чрез споделяне, партньорство и взаимно обучение и създаване на жива мрежа от привърженици на електрическата мобилност, както и развитието и разширяването на мрежата от електрически автомобили в трансграничния регион са едни от предимствата за регионите от двете страни на границата.

E.VE.CR.I е иницииран от Съюза на производителите на екологична енергия – BG (СПЕЕ-BG), Центъра за технологични изследвания Елада на Гръцкия институт по транспорт (CERTH-HIT) и Българска асоциация за електрически превозни средства (БАЕПС). Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн