Информационно събитие за дуалното обучение проведоха в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

290006359_596078295268047_5370066568391298814_nIMG-9019f0ea307cba98932babc3369e568b-VEкипът на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Министерство на образованието и науката проведе информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение. Домакин бе Регионалното управление на образованието – Стара Загора.

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие бе г-жа Полина Златарска, главен експерт в Министерството на образованието и науката.

„Стара Загора е първата област, в която стартира дуалното обучение и можем да споделим много добри практики. Пожелавам на младите хора и родителите им, събрали се тук, да използват това време и да направят най-добрия избор на образование и професия“, каза при началото на форума ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова.

Официални гости бяха още арх. Банко Банов – заместник-областен управител и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Присъстваха и директори на професионални гимназии, експерти по професионално образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, представители на бизнеса от „М+С Хидравлик“ АД – Казанлък, „Арсенал“ АД – Казанлък, “Мини Марица-изток” ЕАД и “еДинамикс” България.

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала на дуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите за регионалното икономическо развитие.

В област Стара Загора дуална система на обучение се провежда в шест училища – за Стара Загора това са ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров, ПГЕТ „Г. С. Раковски“ и ПГСД „Инж. Н. Ранчев“, за Казанлък ПГ „Иван Хаджиенов“ и ППМГ „Никола Обрешков“, и за Раднево ПГ „Св. Иван Рилски“.

290305722_395563322549432_7017579242051097238_nПрезентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерството на образованието и науката и на Регионалното управление на образованието – Стара Загора. В тях бяха показани проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени обучения на наставници, на учители и ученици. Седем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и Хасково представиха добри практики по дуалната система на обучение.

Отворена и ползотворна бе дискусията с Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието и науката, както и с представителите на работодателите инж. Марин Маринов, инж. Владимир Чучумишев и Олег Стоилов. Училищата и местната власт дадоха яснота за възможностите и практическите насоки за успешно партньорство в дуалната система на обучение. Интересни въпроси възникнаха от родители, ученици и директори на училища.

Информационното събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ продължава с посещение на 80 родители и ученици в ПГ „Иван Хаджиенов“ и индустриалния бизнес, за да се запознаят на място с работата на учениците, които се обучават по дуалната систма в реална работна среда.
#

svz

социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн