Четвърти конкурс за журналистика „Гео Милев“ организират в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

sn20 (1)Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща-музей „Гео Милев” организират четвърти национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2022

Основна тема на конкурса е „Нашият свят”.

Развиване на таланта и творческото въображение у младежите и утвърждаване на общочовешките ценности са основните цели на организаторите.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.

Определени са основни раздели и жанрове. Първият раздел – “Журналистически жанрове”, включва: информационни – репортаж, новина, бележка, интервю; художествено-публицистични – eсе, скица, очерк, история и аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.

Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12. Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.

В раздел втори – “Ученически издания”, ще се приемат вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с по 1 вестник на хартиен носител. Участието е колективно. В “Електронни издания” участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 година. Участието е колективно.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника (за индивидуално участие), училище (извънучилищно звено), клас, телефон, e-mail.

Срокът за предаване на творбите е до 4 април 2022 г., а отчитането ще бъде на 9 май 2022 г.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят или донесат лично на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени по електронната поща на адрес konkurs.stz@ mail.bg.

Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда – „Добрата новина” – за индивидуална публикация, специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора и награда на Къща-музей „Гео Милев“.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн