WWF стартира кампания, посветена на борбата с престъпленията срещу дивата природа

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

unnamed (6)В ХXI век търсенето на диви животни и на продукти от тях нараства. Огромен е интересът към слоновата кост, кожи на тигри и мечки, коруби от костенурки, рога на елени и кози, яйца от застрашени птици, хайвер от диви есетри… Повечето животни, обект на трафик, се продават и купуват онлайн – в социални мрежи, мобилни приложения и специализирани форуми. Съвместен доклад на WWF и TRAFFIC определя престъпленията срещу дивата природа като „втората най-значителна заплаха за биоразнообразието след загубата на местообитания“.

За по-малко от 50 години сме загубили 68% от дивите животни на планетата. Освен това каналите за нелегален трафик на диви животни подпомагат и други престъпни дейности като фалшификации, отвличания и пренос на наркотици. Заедно с трафика на дрога и оръжие, престъпленията срещу дивата природа се нареждат сред най-печелившите криминални дейности в световен мащаб, генерирайки приходи от над 17 милиарда евро годишно.

„Много животни се търгуват като домашни любимци, други се използват като суровини за традиционната медицина, от трети се изработват луксозни стоки, четвърти служат като трофеи, а пети са източници на храна. Когато животински или растителни видове са от особен търговски интерес, техните популации могат бързо да бъдат унищожени, още повече ако това е съчетано и със загуба на техните местообитания. Ето защо незаконната търговия с диви животни е една от основните причини за изчезването на видове. Освен това често води и до проникване на инвазивни видове, както и до разпространение на опасни зоонозни болести“коментира Екатерина Войнова, старши експерт „Опазване на видове“, WWF.

Как WWF опазва дивите животни?

Като природозащитна организация WWF България от години работи за превенция на незаконните дейности, особено в защитени зони като Пирин, Странджа, Рила, Витоша, на безразборно строителство и сечи в едни от последните диви кътчета у нас. Спасителният мечешки отряд полага усилия за предотвратяване на конфликта човек-мечка, а експерти-ихтиолози работят с дунавските и черноморските рибари така, че да опазват критично застрашените есетри. В момента WWF подготвя и първото по рода си проучване за мащаба на закононарушенията срещу дивата природа, каквото засега липсва на национално ниво.

Природозащитниците продължават и досегашната си работа по възстановяване и опазване на дома на дивите животни – българските гори, реки и защитени местности. Предстои изработването на четвърти анализ за обема на незаконния дърводобив у нас. Според последния доклад скритите приходи, придобити от нерегламентирани сечи, възлизат на 150 милиона лева годишно. Но освен финансовите щети, нелегалното изсичане на гори води и до загуба на местообитания на дивите животни.

Тази Коледа WWF надига глас против престъпленията срещу дивата природа. Всеки, който иска, може да се включи в борбата с незаконната търговия с диви животни, бракониерството, нелегалния улов, използването на забранени ловни и риболовни принадлежности като подкрепи кампанията на wwf.bg/koleda.

Нека заедно изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн