Визитки на кандидатите за народни представители на Коалиция ГЕРБ – СДС от 27-и МИР – Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

X3_079671. Красимир Георгиев Вълчев е магистър по „Публични финанси“. Завършил е Икономическия университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ – САЩ. Министър на образованието по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. В периода април – май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите. Народен представител от ПП ГЕРБ в 46-ото Народно събрание на Република България.

2. Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ в Академия на МВР, Магистър по история Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, бакалавър по национална сигурност от Академия на МВР. 13 години е бил служител в Криминална полиция в МВР. Създател е и директор на Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара Загора. Бил е и заместник областен управител на област Стара Загора. Народен представител в 43-ото, 44-ото, 45-ото и 46-ото Народно събрание на Република България.

3. Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности“ и по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Ръководител е на групата на общинските съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Казанлък. Председател е на Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на Постоянната комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт. Социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък и директор на дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък към Агенция по заетостта. Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание на Република България.

4. Лъчезар Димитров Борисов е доктор по икономика. Магистър е по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство. Получава втора специалност по „Счетоводство и финанси“ от Института за следдипломна квалификация към УНСС. В периода февруари 2017 – юли 2020 г. е заместник-министър на икономиката. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.

5. Арх. Виктория Григориева Грозева е магистър-архитект от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Средното си образование е завършила в Природо-математическата гимназия „Гео Милев“ – Стара Загора. Има богат професионален опит в реализиране на обекти, финансирани чрез оперативните програми на Европейския съюз. От 2017 г. до момента е главен архитект на Община Стара Загора.

6. Александър Красимиров Кьосев е студент IV курс със специалност „Политически науки с международни отношения“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Бивш зам.-председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения, зам.-председател в EDS (European Democrat Students) в комисията по енергетика и устойчивост, част от ЕНП.

7. Дарин Петков Маринов е магистър по актьорско майсторство за куклен театър от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и магистър по арт мениджмънт в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Актьор, автор и режисьор на много спектакли. Носител е на престижни награди от Министерството на културата. Той е инициатор и организатор на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“. Общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по култура в Общински съвет – Стара Загора.

8. Арх. Мартин Паскалев Паскалев е завършил „Архитектура“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Работи като архитект-проектант. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Стара Загора. Председател на Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт.

9. Методи Михайлов Марков е магистър по специалност „Педагогика“ и „Публична администрация“ от Академията на МВР. Работил е в Националната служба за сигурност. Бил е началник на звено „Инспекторат“ в Община Стара Загора и два мандата заместник-кмет на Община Мъглиж. Кмет е на село Шаново за мандат (2019 – 2023 г.). Председател е на Стрелкови клуб „Ронин“ – Стара Загора, Многократен държавен шампион е по динамична стрелба в различните категории оръжия.

10. Петко Христов Минчев е бакалавър по „Социални дейности“ от Тракийски университет – Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация“, с профил „Управление на човешките ресурси“, от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2007 г. е в сферата на социалните дейности като старши експерт. От 2019 г. е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви към Община Чирпан.

11. Динко Танев Михайлов е инженер. Завършил е специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ във ВСУ „Любен Каравелов“ – София. От 2010 г. до момента работи като строителен инженер. Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015 – 2019 г. и 2019 – 2023 г.

12. Бояна Тихомирова Танева-Манова е бакалавър по „Европейско право“ от университета „Абъристуйт“, Англия и магистър по „Европейско и международно бизнес право“ от Виенски университет, Австрия. Доскоро беше зам.-председател на най-голямата младежка организация към ЕНП – „Европейските студенти демократи“. Настоящ общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Стара Загора, заместник-председател на ПК „Оперативни програми и международно сътрудничество“. Областен организационен секретар на МГЕРБ – Стара Загора. Мениджър е в търговска фирма.

13. Николай Тотков Стоев е завършил специалностите „Стопански и финансов контрол“ и „Финансов контрол и външен одит“ в Стопанска академия – Свищов. От 2016 г. до момента е началник на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора. От 2003 г. до 2016 г. заема различни длъжности в дружества от частния сектор.

14. Роман Алексеев Желев е магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Има магистърска степен „Техника и технология“ от Тулски държавен университет – град Тула, Русия. Работи като адвокат на свободна практика от Адвокатска колегия Стара Загора, общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в Общински съвет – Казанлък. Трудовият му опит включва още и позициите на началник на цех в завод „Арсенал“ АД, заместник-началник и конструктор на отдел „Конструктивен“ в същия завод.

15. Д-р Георги Йорданов Господинов е завършил „Медицина“ в Тракийски университет – Стара Загора. Работи в МБАЛ „Тракия“ в Отделението по ортопедия и травматология. Председател на Постоянната комисия по „Спорт и младежки дейности“ в Общински съвет – Стара Загора. Носител на втори ДАН черен колан по таекуондо, многократен шампион и национален състезател. Председател и треньор на Таекуондо клуб „Августа“.

16. Светозар Тодоров Ялъмов е завършил специалност „Публична администрация“ в Технически университет – Габрово. Работи в сферата на ресторантьорството и строителния бизнес.

17. Пламен Георгиев Георгиев е бакалавър по макроикономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Изучава „Политически мениджмънт и публични политики“ – магистърска степен в Нов български университет – София. Работил е в банковата сфера и във водеща българска компания за телекомуникационните услуги. Кмет е на град Крън за мандат (2019 – 2023 г.)

18. Тодор Димитров Тодоров е минен инженер. Бакалавърската си степен завършва в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Работи в енергийния комплекс „Мини Марица-изток“.

19. Д-р Мартин Бойчев Малаков е завършил ,,Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора. Има редица участия в обучения, конгреси и симпозиуми, свързани с медицината. Член е на Съюз на учените – Стара Загора.

20. Димитър Маринов Стаматов е инженер от Технически университет – Варна и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по национално и световно стопанство – София. Трудовият му опит включва позициите ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на дружество с ограничена отговорност. Председател е на Общинското ръководство на СДС – Стара Загора.

21. Емил Николаев Иванов е бил военнослужещ в продължение на 10 години. В момента работи в рудник „Трояново – север“.

22. Димитър Христов Пандазиев е завършил средно специално образование в СПТУ по машиностроене – Стара Загора. Бил е управител на частни дружества. Кмет е на с. Богомилово за мандат (2019 – 2023 г.)

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#svz

spodelime.com


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн