Среща и препоръки при областния управител Иван Чолаков във връзка с пожарите

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_6625 (Large)IMG_6630 (Large)Областният управител Иван Чолаков инициира днес среща с част от състава на Областния щаб за действия при кризи във връзка с пожароопасния сезон и усложнената обстановка в различни региони на страната. На срещата присъстваха старши комисар Николай Колев – директор на ОД МВР, комисар Стоян Колев – директор на РД ПБЗН, Елка Бонева – директор на Областна дирекция „Земеделие“, Веселин Димитров – директор на Областно пътно управление, Петър Заяков – директор на Регионалната дирекция по горите и Тихомир Тошев – зам.-ръководител на ЖП район Стара Загора.

„За периода 6 юли – 6 август в РД ПБЗН са реагирали 442 произшествия. От тях 284 са били пожари в ниски треви, храсти, канавки и не са причинили материални загуби“, информира комисар Колев. Според него обаче този факт не е успокоителен, защото сушата и горещините продължават, а в последните дни те са придружени и със силен вятър. Пожарите се разпространяват бързо, генерират голям разход на хора и техника и създават опасност, защото са в близост до горски масиви. Основна причина за възникналите пожари е небрежна, непредумишлена или умишлена дейност на хората. Само малко над 1 процент от тях се дължат на природни явления. Малък е и броят на умишлените пожари.

IMG_6628 (Large)Комисар Колев е издал вчера заповед, с която нарежда във всички 11 служби към РБ ПБЗН вече да работи по 1 екип повече.

Елка Бонева съобщи, че със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се забранява косенето на треви и други земеделски площи, машинното почистване, включително и на храсти, през периода 5-20 август включително. Заповедта е разпространена до всички заинтересовани институции и лица, както и до кметовете и селските наместници.

Петър Заяков заяви, че от началото на годината досега в Старозагорска област са възникнали 9 горски пожара на обща площ от 100 дка. Само два от тях са причинили щети върху горската растителност.

Иван Чолаков беше категоричен, че липсата на съзнание у хората е основна причина за възникването на пожари. Той изиска от представителите на институциите, участващи в срещата, всяка седмица до края на пожароопасния сезон да извършват регулярни проверки по обекти, а също и на лица, извършващи земеделска дейност. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани ежеседмично на областния управител.
Всички присъстващи бяха единодушни, че най-трудните моменти от сезона тепърва предстоят. Ангажираните институции са в пълна готовност за действие при възникване на пожар, но призовават гражданите за повече отговорност и бдителност. Те апелират да се спазват указанията и заповедите, издадени във връзка с пожароопасния сезон. При пожар да се сигнализира по най-бързия начин на тел.112.

Ето и указанията, които от РД ПБЗН призовават да се спазват, за да се намали до минимум рискът от пожари:

1. Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда. Всички МПС, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни.
2. Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за загасяването му при появата на вятър и при напускане на мястото.
3. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки.
4. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определени за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.
5. За да се предотвратят пожари, свързани с късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни от суха растителност.
6. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.
#gerb

lice

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн