Газовата алтернатива на лигнитните въгища в “Марица-изток” потъва във все по-гъста мъгла

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

MMI rudnik 1440Под надслов “Високите цени на природния газ обезсмислят ТЕЦ на синьо гориво в “Марица-изток” banker.bg публикува анализ на експерти от “Булатом” за ефектите и последствията при реализиране на проект за преминаване на блоковете в комплекса “Марица-изток” на природен газ. Ето какво се казва в него:

Комплексът “Марица-изток” предизвиква много проблеми със замърсяването на въздуха и високите суми, които трябва да плаща за вредните емисии, които създава. Експерти предлагат различни иде и проекти за справяне с проблемите. Комплексът има страгическо значение за нашата електроенергийна система и е важен като място, което дава работа на много хора от региона около него.

Според тях за подмяна на горивната база на блоковете в комплексна “Марица-изток” (при запазване на нивото на производство – 14-15 милиона МВтч. годишно) на природен газ, ще са необходими около 3-4 милиарда нормални куб.м газ годишно.

Откъде това количество газ може да дойде? Първо, от “Турски поток”. Той има капацитет от 14.7 милиарда куб.м природен газ, като в това количество за България са предвидени 3 милиарда куб.м природен газ, а останалият капацитет е за страни като Сърбия и Унгария. Потреблението в България на тази суровина възлиза на около 3 милиарда куб.м годишно и предвиденото количество ще задоволи текущите нужди на страната – при положение, че спре подаването на газ по тръбопровода от Украйна, откъдето в момента получаваме почти същото количество газ. Газопроводът вече работи, но не на пълна мощност, като капацитетът му е блокиран за следващите 10 години.

Другата възможност е от конекторната връзка с Гърция, която все още е в строеж и не се знае кога ще бъде въведена в експлоатация. Очаква подаването на около 2 милиарда куб.м природен газ по него. Но тези количества не са ясни кога и на какви цени ще бъдат доставени, отбелязват от “Булатом”.

В 1000 куб.м природен газ има 10.5 мегаватчаса енергия. Централите в комплекса “Марица-изток” при тази си технологична структура могат да достигната КПД от 43%. Т.е. възможното количество ел. енергия от тези блокове ще бъде 4.5 Мвтч. при изгарянето на 1000 куб. м газ.

В момента при цена на природния газ около 220-250 евро за 1000 нормални куб.м* са нужни инвестиции от порядъка на 1.5-2 млрд. лева за осъществяването на модернизациите (реконструкция на котлите – нови горелки преработка на дъната на котлите, премахване на инсталациите за сероочистка и системите за изсушаване на гипса, както и инсталиране на рекомбинатори за улавяна на азотните окиси – NO2) за блоковете в комплекса “Марица-изток”. Времето, необходимо за осъществяване на модернизацията, е около 5 години. При тези данни има много неясни въпроси, които могат значително да оскъпят тези дейности – липса на фирми и хора, които могат да осъществят тази модернизация; необходимо е включване в модернизацията на съоръжения за улавяне на азотни окиси, т.е. за тази дейност ще са необходими допълнителни инвестиции.

Парите, нужни за осъществяване на модернизацията, могат да се обезпечат на базата на заеми, които ще се връщат в продължение на 10 години след въвеждане в експлоатация на модернизираните блокове. Но каква ще бъде цената на произведената от тях ел. енергия:

* 10 евро/МВтч – за връщане на инвестиции при общо производство от блоковете от “Марица-изток 1-3″ от около 15 милиона МВтч.

* 10 евро/МВтч – оперативни разходи (експлоатация, поддръжка и т.н.);

* 3-5 евро/МВтч – банкови разходи – обслужване на взетите кредити;

* 5 евро – печалба за собственика;

* горивната съставляваща – газ – 55 евро/МВтч при изгаряне на 1000 куб.м и цена от 250 евро и производство на ел. енергия с КПД от 43 процента;

* 25 евро/СО2 за МВтч – при производства на ел. енергия от газ се отделя 0.5 тона СО2 и затова цената е такава.

Общата възможна цена на ел. енергията от централите на комплекса “Марица-изток” след направена модернизация при използване на газ и цени на газа и емисиите е около 110 евро/Мвтч, при положение, че средната цена на борсата в момента е около 55 евро/МВтч.

За изграждане на напълно нови мощности от порядъка на 2000-2500 мегавата, които да заменят съществуващите такива в момента в басейна “Марица-изток”, които могат да достигнат КПД от 64%, са необходими около 10 години и финансов ресурс от 2-2.5 милиарда евро. Към това се добавя изискването на Европейската общност, че такива големи горивни уредби на газ могат да работят до 2050 година.

Следва да се има предвид и още един неизяснен въпрос – в момента централите “Марица-изток 1 и 3″ са частни съоръжения и не е ясно кой ще покрие разходите за тяхната модернизация – те или НЕК (респективно българската държава) – това следва да се изясни от условията на подписаните договори между НЕК и тези централи, действащи в момента.

С осъществяване на една такава модернизация на блоковете в комплекса “Марица-изток” постигаме:

* крайните цени на произведената от блоковете в комплекса “Марица-изток” ел. енергия, било то с въглища, както е сега или с газ, след осъществяване на евентуална модернизация, са почти еднакви и са около 2 пъти по-високи от сегашните цени на ел.енергията на борсата!!!

* в момента в централите на комплекса “Марица-изток” работят около 4000 специалисти, а в минния комплекс работят около 8000 човека. При преминаване на централите в комплекса на горивна база газ на работа ще останат половината от работещите в момента специалисти в комплекса – т.е. около 2000 човека. Работещите в минния комплекс би трябвало да отпаднат изцяло. Възможно е част от тях да бъдат пенсионирани, друга голяма група ще бъде преквалифицирана, а определена част – около 1000 специалисти, ще се използват за рекултивацията на мините за период от около 10 години. Държавата следва да реши откъде ще дойде финансирането на такава рекултивация – например да се включат в плана за реализацията на Зелената сделка – т.е. средства от Европейската комисия.

* намаляване на замърсяването на околната среда около 3 пъти. На този фон информацията за развитието на подобен бизнес в Турция е следната: Преди 10 години ел.системата на Турция произвеждаше около 47% от електроенергията си от газови централи. В момента този процент е 22-24% – намаление на това производство повече от 2 пъти. Причината за това е повишаването на цените на произведената енергия, т.е. в такива съоръжения в Турция се налагат ограничения на производството на ел.енергия от газ, имайки предвид, че Турция не е член на обединената ел.система на Европа. Природният газ за това производство в Турция идва основно от Русия и допълнително от Иран, и Азербайджан. Т.е. тенденцията за производството на ел.енергия от газ в Турция е то да намалява. Примерът е доста показателен.

По директивите на Брюксел във връзка с осъществяване на зелената сделка ТЕЦ-вете в България следва да прекратят експлоатацията си до 2050 година. Това се отнася за големи горивни уредби с горивната съставляваща природен газ. Въглищните централи следва да прекратят експлоатацията си до 2030 г., като има очакване това да стане и по-рано чрез прилагане на финансов механизъм с увеличаване цената не емисиите.

Имайки тези предварителни данни, се пита дали този проект е икономически целесъобразен? Отговорът в момента определено е – НЕ, отбелязват от “Булатом”.

——-
* По данни на investor.bg цената на природния газ в Европа продължава безпрецедентното си рали, след като ограничаването на доставките доведе до най-високите цени от почти 13 години насам. Това обаче все повече разпалва и притесненията за енергийна инфлация, посочва Bloomberg, цитирана от Investor.bg.

Бенчмарковите фючърси в Нидерландия в понеделник поскъпнаха до най-високата си стойност от 2008 г. насам на фона на по-дългата и по-студена зима, която остави газохранилищата на континента празни. В същото време проблеми при поддръжката в Норвегия ограничават потока на втечнен природен газ (LNG) към Европа.

„Европейските трейдъри изобщо не продават“, посочва Сара Бебехани, управляващ директор на BEnergy Solutions DMCC в Дубай. Нидерландският пазар включва в ценообразуването „тревожността и страха“, смята тя.

Поскъпването допълнително разпалва притесненията за инфлацията. По-високата цена на някои суровини кара анализатори да смятат, че пазарът навлиза в нов суперцикъл. Газът е толкова дефицитен в цяла Европа, че принуждава някои компании за комунални услуги да се завърнат към изгарянето на дори още повече въглища – пречка пред борбата срещу климатичните промени в навечерието на новата среща на световните лидери в Шотландия.

Запасите от газ в Европа са с над 20% под нормалните, показват данни на организацията на газовите оператори Gas Infrastructure Europe. Резервите се очаква да достигнат своя пик на равнище от малко над 90 млрд. куб. м в края на октомври – дъното на петгодишния диапазон, ако се спази метеорологичната тенденция от последното десетилетие, посочват от Citigroup.
#

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн