Институтът за енергиен мениджмънт излезе с препоръки за въгледобива и въглищните централи

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

EMI - Institut za energien menidzhmentКоментирайки Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 г., чийто проект беше публикуван за обществени консултации на страницата на Министерството на енергетиката на 9 февруари 2021 г., по отношение на енергийната сигурност на страната Институтът по енергиен мениджмънт (ЕМI, с председател Славчо Нейков) излезе с препоръки, включени като част от неговата позиция по темата.

“Заинтересованите страни и обществеността очакват запълване на неяснотите и отстраняване на противоречията по отношение на енергийната сигурност – се казва в документа. -

Необходимо е:

* Изработване на ясна стратегия за въгледобива и въглищните централи с ясни ангажименти във времето и осигуряване на честен и справедлив преход на районите, зависими от въглища;

* Изясняване на взаимодействието на разходите/цените и конкурентоспособността на производителите с планираното продължаване на производството на електроенергия от въглищни (лигнитни) централи;

* Уточняване на мястото на природния газ в електропроизводството и въздействието му върху измерение „Декарбонизация“;

* Оценка на приноса на възобновяемата енергия върху енергийната сигурност.

Особено е важно да се постави фокус върху системната адекватност след юни 2025 г., когато ще бъде преустановено прилагането на все още невъведения в действие механизъм за капацитет за лигнитните централи”, се казва в документа.

Линк към цялата Позиция на Института за енергиен мениджмънт относно Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година – тук >>>.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн