Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 179 лица през август и септември

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ProkuraturaЗа периода от 1 август 2020 г. до 30 септември 2020 г. Районна прокуратура – Стара Загора внесе за разглеждане в съда 151 прокурорски акта срещу 179 лица, като от тях 66 обвинителни акта срещу 86 лица, 68 споразумения за решаване на делото срещу 75 лица и 17 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от НК, срещу 18 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени:

* 10 дела с прокурорски акт срещу 24 лица за престъпления срещу личността (за телесни повреди; за закана с убийство; за блудствени действия; за съвкупление с малолетно лице; за изнасилване);

* 9 дела срещу 9 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; за незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице);

* 35 дела срещу 48 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за обсебване; за измама; за вещно укривателство; за унищожаване/повреждане на чужда движима вещ);

* 10 дела срещу 10 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; за разпространение/държане на акцизни стоки без бандерол; за неправомерно присъединяване към електропреносната/електроразпределителна или водоснабдителна мрежа; за незаконен добив/съхранение на дървен материал);

* 5 дела срещу 6 лица за документни престъпления (за съставяне на неистински официален документ; за невярно деклариране; за невярно документиране; за ползване на неистински/преправен документ; за противозаконно служене с официален документ, издаден за друго лице);

* 7 дела срещу 7 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за проявена жестокост към гръбначно животно; за получаване на нетрудови доходи по неморален начин);

* 75 дела срещу 75 лица за общоопасни престъпления (за придобиване/държане на огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за противозаконно отнемане на моторно превозно средство с цел ползване; за държане на високорискови наркотични вещества; за нарушаване на карантини мерки).

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн