Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
66При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов. Носенето на защитна маска за лице остава задължително при пътуване в автобусите/микробусите, осъществяващи транспорта между месторабота и местоживеене, при транспортиране от назначенията до работното място и при извършване на ремонтни дейности и експлоатация на тежкото минно оборудване, предвижда още заповедта.

Мерките важат и за Клуба на миньора, който също възстановява работа с посетители, при създадени условия за поддържане на хигиена на ръцете и спазване на физическа дистанция между присъстващите.

При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки ще се провеждат развлекателни и културно масови мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства. Провеждането на оперативки, технически съвети, заседания на комисии, провеждане на комитети, обучения, одити и други подобни мероприятия, изискващи събиране на хора в затворени пространства ще се осъществява в достатъчно големи помещения, при спазване на физическа дистанция от 2/два/ метра между присъстващите, носене на лицеви маски за лице и стриктно спазване на мерките за дезинфекция.

Провеждането на ежедневните инструктажи, да се осъществява при спазване на физическа дистанция от 2/два/ метра между присъстващите, носене на маски за лице и стриктно спазване на мерките за дезинфекция и хигиена на ръцете. Рудничните столовете трябва да работят при същите условия, като се спазват „Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България“-версия 4”, съгласувани с Министъра на здравеопазването.

Регламентираните почивки в рамките на работното време също трябва да се провеждат при спазване на физическа дистанция между присъстващите от 2 /два /метра, като се избягва събирането на големи групи хора във времето преди започване и след приключване на работната смяна.

Същите изисквания важат и при качване и слизане от автобусите, осъществяващи транспорт от и до месторабота, както и при изчакване на спирките или обособените за целта места.

Всеки работещ в Дружеството е длъжен да си остане у дома и да потърси личния лекар или съответната регионална здравна инспекция за съвет и консултация, при проява на симптоми на остро респираторно заболяване (повишена температура, кашлица, хрема,загуба на обоняние , загуба на вкус и др.). При необходимост и препоръка от компетентните медицински лица да се ползва отпуск за временна неработоспособност. Лица, с оплаквания за остро респираторно заболяване, съмнително за коронавирусна инфекция по време на работа да се изолират незабавно и да се следва плана за действие при възможен, вероятен или потвърден случай на заболяване, причинено от COVID-19.

Достъпът на фирмите, които осъществяват доставки и услуги по договор на територията на Дружеството да става при стриктно спазване на мерките за предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция.

При неизпълнение на предвидените мерки ще бъдат налагани санкции. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник изпълнителния директор Димитър Чолаков.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн