Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 145 жилища в тях и 17 576 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 96 други сгради с 27 314 кв. м РЗП, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 41.5 и 40.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 34.2%, а тяхната РЗП – с 25.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8.7%, жилищата в тях – със 76.5%, а разгънатата им застроена площ – със 75.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.7%, а общата им застроена площ – с 23.8%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 53 жилищни сгради със 172 жилища в тях и 19 624 кв. м обща застроена площ и на 58 други сгради с
25 630 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 8.6%, жилищата в тях – с 34.6%, а общата им застроена площ – с 42.5%. Започнатите други видове сгради намаляват с 4.9%, а тяхната РЗП – с 24.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 1.9%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 47.4 и 45.8%. Започнатите други видове сгради нарастват с 23.4%, докато общата им застроена площ намалява с 43.5%.

5427863
#

share button


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн