Уникална българска технология дава шанс за оцеляване на тецовете и мините в “Марица-изток”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1420149P1420141Уникална по рода си нова промишлена инсталация по българска технология за намаляване с 60% на емисиите от въглероден диоксид ще даде нов шанс за оцеляване на тецовете и мините от комплекса “Марица-изток”. Както е известно, те са застрашени от закриване в контекста на новата “зелена” политика на Еврокомисията за рязко ограничаване на емитираните парникови газове. Българското изобретение ще позволи въглищните ни централи да продължат да работят през следващите десетилетия до изчерпването на ресурса от лигнитни въглища в източно-маришкия басейн.

На база трансформацията на въглеродния диоксид до 5-6 години тецовете ще престанат да бъдат замърсители с парникови газове, съобщиха днес пред медиите в Стара Загора проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н., управител на старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД (вляво на първата снимка), и председателят на Търговско-промишлената палата в Стара Загора Олег Стоилов.

Проф. Ганев представи разработената по патенти и технология на “ЕЛФИ-ТЕХ” уникална инсталация за пречистване на емисиите от въглероден диоксид. Разработката е световна новост и ще намери приложение в дружества от енергийния комплекс „Марица-изток“ и при други големи енергийни инсталации, с което ще помогне да се реши най-големият им проблем. Предвижда първо да бъде приложена в „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД. Вече се изпълнява проект, подкрепен от Министерството на енергетиката и ръководството на централата.

Както е известно, след сероочистка димните газове от централите в “Марица-изток” са с високо съдържание на въглероден диоксид (СО2), за емитирането на който плащат сериозни суми. “ЕЛФИ-ТЕХ” е създала нов абсорбер с 4 пъти по-големи възможности за задържане на парниковия газ. По света големият проблем е какво да се прави със събрания въглероден диоксид. Европейската практика се развива в две посоки – той да бъде съхраняван на голяма дълбочина в земните недра, или да бъде разтварян в океанската вода, също на голяма дълбочина. Но и двата метода крият сериозни екологични негативи.

Българското предложение е въглеродният диоксид да се преобразува, като се съединява с водород – реакция, при която се получава чистият от екологична гледна точка горим газ метан (обикновеният и широко разпространен природен газ), с всички по-нататъшни възможности за използването му за енергийни цели. Отделя се и чист кислород. Уравнението на реакцията в общ вид изглежда така: СО2+2Н2=СН4+О2. Високотемпературният реактор, в който се извършва този процес, е с плазмени полета и два ротиращи (бързовъртящи се) излъчвателя. Създаден е от Жеко Ганев като негова докторска дисертация още преди 30 години, но през първите две десетилетия от тях разработката е останала засекретена от тогавашния СССР и България. Както е известно, Жеко Ганев от години е член на Санкт-Петербургската политехника, където и до днес работи в Катедра “Оптикоелектроника”.

Пиролизната инсталация на "ЕЛФИ-ТЕХ"

Пиролизната инсталация на “ЕЛФИ-ТЕХ”

Пиролизната инсталация - работен момент

Пиролизната инсталация – работен момент

Но откъде да се вземе водород за пречистване на СО2 в необходимите големи промишлени количества? В това е другият голям принос на “ЕЛФИ-ТЕХ”: тяхна инсталация произвежда водород от… същите тези лигнитни въглища, с които България разполага в огромни количества. Процесът е пиролиза (двуфазно термична деструкция при 660 и 880*С в безкислородна среда – вакуум с 0.85-0.90 бара подналягане, без подаване на инертни газове) на раздробените до фракция 2-4 мм въглища, при което се отделя нужният водород. Постига се 100% разлагане на въглищата на молекулярно ниво. В получения по този начин газ в “ЕЛФИ-ТЕХ” са постигнали 30% съдържание на водород. Отделят се и паралелни газове, които се събират и оползотворяват, като един от получените продукти е чиста сяра с търговско качество.

Промишлената инсталация, предмет на задействания проект, е напълно изпълнима с ресурсите на българската икономика, категоричен е проф. Ганев. Известни проблеми е възможно да създаде бюрокрацията в Еврокомисията, която досега е написала цифром и словом 5 страници по темата, но страни като Швейцария и Франция, където по-малки пиролизни реактори на “ЕЛФИ-ТЕХ” отдавна работят, както и САЩ, които са заинтересовани заради двете си въглищни централи в “Марица-изток” (едната от които е с българско държавно участие), определено ще окажат необходимата подкрепа, независимо от това, доколко в Брюксел разбират или не разбират същността на технологията, смята Жеко Ганев.

Той има патент от 1987 г. за плазмената конверсия, но сега не предвижда подаването на заявки за нови патенти, които лесно могат да бъдат изменени и заобиколени от чужди фирми.

* * *
Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за „вкарването” на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД – Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

„ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД е с предмет на дейност електрохимия. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията, са базирани на електрохимични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света. В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични високоенергийни технологии.

Проф. Жеко Ганев е член на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, където завежда сектор “Иновации”.

Още по темата:
* Старозагорецът проф. инж. Жеко Ганев получи първа награда за иновации от Националния конкурс “Сграда на годината 2019″
* Мобилна пречиствателна станция за питейна вода на “ЕлфиТех” поема към Казахстан и Централна Азия

#


споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн