Старейшините ще решават за доставката на електробуси за градския транспорт в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ElectrobusНа редовното заседание на Общинския съвет този четвъртък (27 юни 2019) старейшините ще гласуват по даването на съгласие Община Стара Загора с партньор „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора да кандидатства по проект за доставка на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт и зарядни станции. Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, определен за Община Стара Загора, е 45 000 000 лв. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е до 390 000 000 лв. за всички 11 общини, които са конкретни бенефициенти по процедурата. Освен Стара Загора това са  общините Столична, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Перник, Враца, Шумен, Сливен и Хасково.

Допустими за финансиране са дейности, свързани с доставка на електрически превозни средства, зарядни станции, дейности за информация и публичност, дейности за организация и управление на проекта.

Проектът е по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”.

Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на по-ефективен екологосъобразен интегриран градски транспорт в Община Стара Загора:
* Постигане на по-голяма привлекателност благодарение на подобрената достъпност;
* Подобряване на функционалността на града в рамките на общината;
* Подобрена мобилност за цялото население, като се набляга на екологичен
пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни зони;
* Намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на
градския транспорт;
* Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите от ФПЧ (финни прахови
частици);
* Подобряване на безопасността на транспорта.

Предложението до Общинския съвет е внесено от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

В момента повечето от новите автобуси в Стара Загора, които пътуват по маршрути в общината, са с марка “Solaris”. Вероятно и електробусите, предмет на доставка по ОП “Околна среда”, ще бъдат от същия производители, които е един от големите доставчици на този вид екологични превозни средства в Европа.

Видовете електробуси, произвеждани по света, са с батерии или бързозарядни ултракондензатори (при къси маршрути), със стандартно plug-in зареждане или със зареждане/дозареждане на ултракондензаторите на крайните спирки чрез пантограф от покрива. Производителят Solaris Bus and Coach декларира високи експлоатационни характеристики – безшумност и способност на електробусите си да извършват превози по 24 часа в денонощието.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн