EVN България проведе изнесени срещи с клиенти в селата Ягода и Копринка, област Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_EVN_300На 16.04.2019 г. представители на EVN България се срещнаха с клиенти в с. Ягода (община Мъглиж) и с. Копринка (община Казанлък). Това бяха поредните срещи в села от област Стара Загора. Сред обсъжданите теми бяха конкретни потребителски въпроси, теми от сферата на клиентското обслужване, въпроси, свързани с поддръжка на мрежата в района, работата на аварийните екипи и др. Бяха обсъдени важни за клиентите теми, касаещи обслужването по райони.

Съвместните срещи са част от доброто сътрудничество между EVN България, кметовете на малки населени места и обществените посредници.

Срещите с клиенти са в рамките на инициативата „EVN при Вас“, която включва посещения на място от експерти на дружеството по общини и кметства, основно в малки населени места. Посещенията имат за цел провеждане на отворена за всички дискусия по теми от интерес за клиентите. Срещите се организират както по инициатива на EVN България, така и по покана от страна на местни организации, кметства или обществени посредници. До момента са проведени изнесени срещи общо в над 80 малки населени места.
#социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн