Акценти в Политическата програма на ПП ГЕРБ

STZAGORA.NET
*
Целият текст в PDF формат е на адрес http://gerb.bg/files/useruploads/files/gerb_programa_2017.pdf

Външна политика:

Присъединяване на България към Шенген и Еврозоната. За целта беше създаден Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната. Основната му задача е да разработи Национален план за въвеждане на еврото в страната. В краткосрочен план целта е България да се присъедини към Валутен механизъм II (през 2018 г.).
Разгледани са въпроси като “НАТО и регионалната сигурност”, “Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.”, миграцията и Дъблинския регламент (посочена е необходимостта от по-радикална реформа на Регламент Дъблин, така че тежестта при обработване на молбите за международна закрила да не се поемат само от държавите на предна линия), отношенията със САЩ, Канада, Русия, Турция, Западните Балкани, Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Регионална политика:

Доизграждане на АМ „Струма” в участъка Благоевград – Сандански, включително тунел „Железница” и през Кресненското дефиле;
Ускорено доизграждане на АМ „Хемус”;
Изграждане на АМ „Калотина – София”;
Изграждане на тунел под връх Шипка;
Изграждане на скоростен път Русе – Велико Търново;
Изграждане на скоростен път по направлението Видин – София;
Доизграждане на Южната дъга на софийския околовръстен път;
Доизграждане на пътното направление Бургас –Слънчев бряг;
Изграждане на обход на гр. Пловдив;
Целеви инвестиции за подобряване състоянието на участъците от третокласната пътна мрежа, която е в най-лошо състояние;
Целеви инвестиции за осигуряване на пътна безопасност на съоръженията по пътната мрежа – тунели, виадукти, мостове и предпазни огради и пр.

Социална политика:

При изпълняване на програмата на ГЕРБ – минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. в рамките на мандата. БВП от над 110 млрд. лв. в рамките на мандата, при около 86 млрд. лв. за 2015 г.

Стабилна пенсионна система. От 1 юли 2017 г. всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще се увеличат с 2,4%.

Ликвидиране на системата на фалшивите ТЕЛК-ове. Прехвърляне на системата на ТЕЛК в НОИ. Гарантиране на адекватни средства за конкретните нужди на всеки човек с увреждания.

Обществен ред и сигурност:

Миграционна политика: Строг контрол на границите. Осъществяване на политика за връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

Конвенционална престъпност: Полицейско присъствие във всяко населено място. Териториално преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване на поне 1000 униформени служители на полицията и жандармерията; Осигуряване на целево финансиране за поетапна подмяна на автомобилния парк на униформената полиция, както и за подмяна на екипирането на охранителната полиция и жандармерията; Постигане на пълно покритие на цялата страна (по общини) на видеонаблюдение на основните артерии с криминогенен потенциал

Пътна безопасност: Увеличаване на броя на стационарните и мобилните камери за контрол на пътя. Законодателни действия за отмяна на действащия Закон за движение по пътищата, който е от 1999 г. и приемане на два нови закона, като в тях ясно да се разграничат функциите и правомощията на органите на МВР и на МТИТС. Единият закон следва да урежда правилата за контрол върху движението по пътищата, а другият – регистрацията на пътните превозни средства и обучението на водачите им. Отмяна на действащата и приемане на нова наредба за реда за установяване на употребата на алкохол, наркотични и други упойващи вещества от водачи на пътни превозни средства.

Разследване на престъпления: Попълване на щата за разследващи полицаи от 2000 щатни бройки; Осигуряване на още 6000 полицаи, които да извършват действията по разследване (неотложните процесуално-следствени действия), съобразно конкретната криминогенна обстановка – след внимателен подбор и обучение; Окончателно завършване и експлоатация, вкл. от страна на МВР, на Единната информационна система за противодействие на престъпността с цел автоматизирано проследяване на конкретния сигнал за престъпление: подадена жалба до полицията или прокуратурата; предварителна проверка; започнало досъдебно производство; привличане на обвиняем; приключване на разследването; обвинителен акт; съдебни заседания; окончателен съдебен акт (присъда, решение).

Обучение и образование в системата на МВР: Двойно увеличаване на годишния капацитет на Академията на МВР по бакалавърски програми за обучение на полицаи (в момента капацитетът възлиза на около 100 човека годишно); Гарантиране на унифицирана форма за подбор и продължителност на обучението на новопостъпващи полицаи;

Финанси:

Отбелязва се, че през последните години на управлението на ГЕРБ икономическата среда даде възможност да се увеличи минималната работна заплата от 360 на 460 лв., а средната работна заплата нарасна от 833 лв. към ноември 2014 г. до 954 лв. в края на септември 2016 г., или за по-малко от 2 години с 14,5 на сто. “Ако отново управляваме страната, можем да очакваме увеличаване на средната работна заплата за страната, която в края на мандата да достигне 1500 лв., а минималната работна заплата, без да се създава напрежение на пазара на труда, също ще нарасне и ще достигне 650 лв.” – се казва в Политическата програма на ПП ГЕРБ.

През последните няколко години икономическият растеж в България се ускори до над 3% и достигна едно от най-високите нива в ЕС. Брутният вътрешен продукт от 83,6 млрд. лв. за 2014 година нарасна до 91,7 млрд. лв. за 2016 г. При наше следващо управление до края на мандата БВП може да надмине 100 млрд. лв. като прогнозите ни са за 120 млрд. лв. БВП в края на следващия мандат.

Отбрана:

България е активен и надежден член на НАТО и ЕС. Евроатлантическата ориентация на Република България е необратим процес, историческо постижение и е без алтернатива.

Увеличаване на възнагражденията на военнослужещите. Изравняване на базата за формиране на минимално възнаграждение на военнослужещите с минималната работна заплата за страната. Гарантиране на обезщетенията на военнослужещите, включително тези при освобождаване от военна служба. Попълване на некомплекта от личен състав чрез планиране на разходите по щатния състав на Въоръжените сили. Въвеждане на диференцирано заплащане на военнослужещите с цел повишаване на мотивацията за служба в армията. Придобиване на нови жилища от министерството на отбраната чрез отстъпено право на строеж и ремонт на съществуващия жилищен фонд.

Правосъдие:

Нова Конституция и премахване на имунитета на народните представители. Ще инициираме промени в Конституцията, чрез които да отпадне имунитетът на народните представители, което ще гарантира равенство пред закона на всички български граждани. Обявяваме се за постигане на политическо съгласие за изготвяне на нова Конституция на Република България и за свикване на Велико народно събрание. Действащата Конституция, макар и изпълнила своята роля за прехода на държавата от тоталитарен тип към демократично общество, отдавна не отговаря на потребностите на модерното държавно управление. Редица реформи не могат да се осъществят поради необходимост от свикване на Велико народно събрание за по-съществени изменения в Конституцията.

Приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, които ще доведат до край на формализма в наказателния процес – виновните да бъдат осъдени, когато има доказателства за извършено престъпление, а не да бъдат оправдавани заради чисто формални предпоставки;

Нова наказателна политика: Наказателният кодекс, приет през 1968 г. е изменян 102 пъти. Ще декриминализираме деянията, загубили престъпния си характер и ще засилим наказанията за престъпленията, свързани с корупция, тероризъм, компютърни престъпления, пране на пари, търговия с влияние и др.

Транспорт:

Закупуване на нови влакове;
Изграждане на жп линията София – Септември;
Изграждане на жп участък София – Волуяк, част от жп възел София;
Модернизация на жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2;
Модернизация на жп линията Драгоман – София;
Модернизация на жп възел Пловдив;
Възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе – Варна.

Пътна инфраструктура:

Въвеждане на по-справедлив модел за плащане на пътищата – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизация на пътната мрежа.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн