Състоянието на язовирите в региона се подобрява, отчете есенната проверка

STZAGORA.NET
*
Областният управител инж. Георги Ранов отчете резултатите от есенните проверки на потенциално опасните водни обекти в региона.

От 28.09.2016 г. до 27.10.2016 г. Областната междуведомствена комисия е проверила състоянието на 54 язовира – 38 общински, 3 на “Напоителни системи” ЕАД Стара Загора, 4 частни, сред които яз. “Колена” и яз. “Инермат” в община Стара Загора, други 6, собственост на водни сдружения, язовирните райони “Копринка”, “Овчарица” и “Розов кладенец”, както и незавършения яз. “Чаталка”.

Освен това са проверени сгуроотвалите на 4-те топлоелектрически централи в “Марица-изток” и Системата за отвеждане на повърхностните води извън целика на рудниците “Трояново 1″, “Трояново-север” и “Трояново 3″.

Комисият е констатирала, че 3 язовира са в предаварийно състояние: “Долно Сахране” в община Павел баня и два в община Гълъбово – “Априлово” и “Хайдушко кладенче”. Те обаче са обезопасени, като са оставени празни и с отворени основни изпускатели.

От 54-те проверени язовира без назначен оператор на язовирната стена към момента са все още 15. За други 4 язовира не са представени аварийни планове. Това са яз. “Гита-3″ в община Чирпан, както и язовирите “Полски градец”, “Маца” и “Гипсово” в община Раднево.

Сред констатираните при проверката нарушения най-много са свързани с поддържането на сухия и водния откос на язовирните стени.

От три през пролетта до само едно сега – за яз. “Гипсово”, са намалели предписанията за премахване на мрежи и колове пред преливниците на язовирите, които се поставят с цел да се ограничи загубата на отглежданата риба.

Извършената есенна проверка е очертала тенденция към намаляване на предписанията, издадени от Областната междуведомствена комисия, в сравнение с предходните проверки, коментира инж. Георги Ранов. Той съобщи и актуални данни за състоянието на яз. “Копринка”. Към 16 ноември той е пълен само 16% с 24,3 млн. куб.м вода, като свободният му обем е 117,9 млн. куб.м. Притокът е 2,7 куб.м в секунда.

Остава висящ като национален проблем и въпросът със затлачването на речните корита. То е особено изразено в района на “Марица-изток”, където дъната на реките са повдигнати от наноси с дебелина между 80 и 120 см.
#

share button


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн