Областната здравна карта съхранява 98% от болничните легла в Стара Загора и региона

STZAGORA.NET
*
В Областна администрация днес бе проведено третото заседание на Комисията за изработване на областната здравна карта, председателствано от областния управител инж. Георги Ранов. На него освен членовете на комисията, представители на БЛС, БАСЗГ и на болнични заведедения от областта присъстваха още депутатите д-р Кирил Добрев и Нено Влайков.

След постъпилите на миналата среща предложения и препоръки д-р Златина Нанева, директор на РЗИ-Стара Загора, представи проекта за областна здравна карта, изготвен съвместно от РЗИ и РЗОК. На базата на задълбочени анализи и статистика за използваемостта на легловата база в болниците от областта през последните 5 години, е изготвено предложение броят на леглата да бъде намален с не повече от 65-66 за цялата Старозагорска област, т.е. легловата база ще се съхрани на около 98%. Цифрата е средна за областта и не касае конкретни съкращения по болници. Значителният брой на хоспитализации на пациенти от други области, високите нива на компетентност, дългогодишните традиции в хуманната медицина са в основата на предложението да запазим почти на 100 процента легловата база, обясни д-р Нанева.

Проектът за областната здравна карта предвижда в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина, да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността. В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети.

Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.

“Изключително съм удовлетворен от разумния и аналитичен подход на комисията. Със сериозни и обективни аргументи тя е успяла да защити броя легла и на трите нива на компетентност. Искрено се надявам, че тази позиция успешно ще бъде защитена и на по-високо, национално ниво” – каза д-р Добрев, който е и зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване в парламента.

Удовлетвореност от работата на Комисията и постигнатите досега резултати изказа и областният управител инж. Ранов. “Направихме всичко по силите си, за да съхраним легловата база и да осигурим на гражданите на Старозагорска област бърз и качествен достъп до медицинска помощ” – каза той.

След презентацията на д-р Нанева членовете на комисията отново имаха възможност да направят предложения и допълнения за областната здравна карта. Те ще бъдат взети под внимание и на 20 ноември, петък, в 10 ч. Комисията по изготвянето на областната здравна карта ще гласува окончателния й вариант.
#сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн