EVN България продължава кампанията “EVN при Вас“ за изнесени информационни срещи с клиенти по населени места

STZAGORA.NET
*
На 29 септември 2015 г. представители на EVN България проведоха поредните изнесени срещи с клиенти по места в рамките на кампанията “EVN при Вас“. Посетените населени места бяха гр. Първомай и гр. Чирпан. Сред обсъжданите теми бяха конкретни потребителски въпроси, ново присъединяване, поддръжка на мрежата, структура на енергийната система и др. Важен аспект бяха и услугите, които дружеството предлага на клиентите си за информация по SMS и имейл.

Кампанията “EVN при Вас“ има за цел директен контакт на място с клиентите на дружеството по важни за тях теми. За 2 години от старта на кампанията са проведени изнесени срещи с клиенти в над 40 малки населени места във всички 9 административни области, в които оперира EVN България – области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

“EVN при Вас“ включва посещение на място от експерти на дружеството по общини и кметства, включително в малки населени места, които са отдалечени от местния EVN Офис. Посещенията имат за цел провеждане на отворена за всички дискусия по теми от интерес за клиентите. Срещите се организират както по инициатива на EVN България, така и по покана от страна на местни организации или кметства. На тях присъстват граждани, представители на пенсионерски клубове, на социални организации, общински администрации и др.

„EVN при Вас“ е още един канал за директна връзка към клиентите като на всеки поставен въпрос се предоставя информация или конкретният индивидуален случай се разглежда впоследствие. Проведените срещи и застъпените в тях теми се протоколират и обработват. Така клиентите са информирани както за техническите аспекти в дейността на дружеството, така и за услугите, които предлага EVN България.
Разписание - градски транспорт >>>>
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн