Тракийският университет се сдоби с Национален център за професионално обучение и компетентност, създаден с помощта на Фондация “Америка за България”

STZAGORA.NET
*
Първият и единствен по рода си в България Национален център за професионално обучение и компетентност при Тракийския университет в Стара Загора бе открит днес. Това стана в присъствието на г-н Лин Дафт* – президент на борда на директорите Фондация “Америка за България” (на първата снимка – на трибуната), с чиято финансова подкрепа от 782 500 лева бе осъществен съвместният проект с университета на обща стойност 1 301 730 лв. За дългогодишното му ползотворно сътрудничество с ТрУ, където е идвал неведнъж, изнасял е лекции и е консултирал ръководството по важни за развитието на университета въпроси, по-късно през деня Лин Дафт бе удостоен с почетната титла “Доктор хонорис кауза” на Тракийския университет. Заедно с него лентата на Националния център прерязаха Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация “Америка за България”, зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова, ректорът на ТрУ проф. Иван Станков (в момента депутат в 43-тото Народно събрание), и изпълняващият длъжността ректор проф. Иван Въшин. Тук бе и председателят на Общинския съвет в Стара Загора Емил Христов, както и много представители на бизнеса и медиите.

Сградата на Националния център се намира южно от новото общежитие на Тракийския университет в Студентския град. На два етажа в нея са разположени учебни зали, компютърни зали и лаборатории. Центърът ще предлага широк набор от консултантски услуги в сектор “Животновъдство”, ще провежда практически обучения за повишаване на квалификацията, ще осъществява кариерно развитие за студентите от аграрните специалности и Ветеринарно-медицинския факултет, и ще изготвя икономически анализи и проучвания в сектора. Лектори ще бъдат 40 университетски преподаватели. Щатните служители са четирима на брой. Ръководител на центъра е проф. Юрий Митев.

В оставащите две години от тригодишния проект Националният център за професионално обучение и компетентност, който е обособен като автономна структура към университета, ще се самофинансира чрез дейността си. До момента са сключени десетки договори с фермери, по които вече се работи. След две години цялата база ще премине към Тракийския университет.

“През 2009 година Фондация “Америка за България” ни отпусна 160 000 долара за създаването на консултантска служба в направление “Млечно животновъдство”. В резултат на натрупания опит, след ползотворни посещения на наши преподаватели в щатския университет Айова и интензивна кореспонденция с щатския университет Уисконсин, ние решихме да участваме с реализирания днес проект към фондацията, който да се превърне в стабилна основа за налагане на пазарния мениджмънт между аграрното образование и животновъдната практика. За наша радост проектът беше одобрен и така започнахме създаването на този център с 5 лаборатории, който прави ТрУ водещ сред останалите университети в България по отношение на консултантската дейност в аграрния сектор” – сподели проф. Иван Въшин.

Следдипломната квалификация остава съсредоточена в структурните звена на Тракийския университет, докато Националният център се специализира в повишаване на квалификацията на фермери и обучението им при кандидатстване по различни програми. Идеята на университетското ръководство е вбъдеще той да прерасне в Агро-техно парк.

В речта си г-н Лин Дафт поздрави ръководителите на Тракийския университет за тяхната далновидност, ангажираност и постоянство при създаването на Национален център за професионално обучение и компетентност. “От името на Фондация “Америка за България” – позволете ми да изразя нашето възхищение и благодарност за това, което сте направили. Много добре свършена работа!” – заяви г-н Дафт.

“Имаше много предварителни условия, за да се достигне до сегашния момент. Ние работихме години наред с Фондация “Америка за България”, обменяхме със САЩ преподаватели – техни и наши, студенти, които бяха на практика. Направихме много иновации благодарение на това, че се запознахме с прагматичната система на образование и наука в САЩ” – припомни ректорът проф. Иван Станков и благодари на Лин Дафт и оглавяваната от него фондация за съвместната работа през годините, довела до спечелването на проекта.

„Д-р Дафт има огромен принос за свързването на науката с бизнеса на земеделието. Той е човек, който вече почти 20 години помага на българските фермери да повишават производителността и конкурентоспособността си. Благодарение на Фондация „Америка за България“ нашите студенти и професионалисти вече ще могат на едно място да се обучават, да обменят идеи и да работят по проекти с най-добрите български и чужди специалисти в сферата на животновъдството“ – заяви проф. Станков. Тракийският университет изпреварващо създава центрове за върхови постижения, отбеляза той.

Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова отправи поздравление от името на административното ръководство на Общината по повод откриването на ценната нова придобивка на Тракийския университет. “Имала съм удоволствието да работя с Фондация “Америка за България” и зная колко пунктуални са изискванията й, за да се стигне до финализирането на един такъв проект. Който не само носи финансовата полза, но и чисто методически подпомага изключително много. Безспорно Центърът е много добра инвестиция в подготовката на специалисти, а Община Стара Загора се нуждае от високоспециализирани кадри в сферата на земеделието. Искам да уверя Фондация “Америка за България”, че това няма да бъде последната инициатива, за която ще търсим сътрудничество с нея” – каза Иванка Сотирова.

След прерязването на лентата и лисването на традиционното менче с вода, официалните лица и гостите на церемонията разгледаха обширната база на Националния център за професионално обучение и компетентност.

* Лин Дафт е доктор по икономика на селското стопанство с над 40 години опит в аграрната политика, международната търговска политика, маркетинга на храни и земеделска продукция и международното икономическо развитие. През последните 19 години той е член на Борда на директорите на Българо-американския инвестиционен фонд, а впоследствие и на Фондация “Америка за България”. От юни 2015 г. д-р Дафт е председател на борда на Фондацията.

Фондация “Америка за България” започва дейността си през 2009 година и подкрепя инициативи в шест основни области: образование и библиотеки, гражданско общество и демократични институции, изкуство и култура, земеделие, социална сфера, културно наследство и туризъм. През последните 6 години фондацията е подпомогнала проекти на обща стойност над 6,7 млн. долара. Фондация “Америка за България” е подкрепяла научни проекти в земеделието и на Аграрния университет и Университета по хранителни технологии в Пловдив, Русенския университет “Ангел Кънчев” и Лесотехническия университет в София.


#jtdv
gerb

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн