7 водни, 5 вятърни и 56 фотоволтаични електроцентрали работят в Старозагорска област

STZAGORA.NET
*
Заседание на Областния съвет по енергийна ефективност се проведе днес в Областна администрация Стара Загора. То бе председателствано от областния управител инж. Георги Ранов. Участваха представители на общините от областта, на трите топлоелектрически централи от комплекса „Марица-изток”, на камарите на строителите и на архитектите и на други институции.

Инж. Евелина Пирушкина, главен експерт в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, изнесе информация за директивите на ЕС относно повишаването на енергийната ефективност и последните промени в българското законодателство в тази посока. Тя обяви статистика за възобновяемите енергийни източници у нас. От нея стана ясно, че на територията на Старозагорска област функционират 56 фотоволтаични, 5 вятърни и 7 водни електрически централи. През 2014 г. най-голям производител на еленергия сред ВЕИ-тата в областта са били водните централи.

По втора точка инж. Ранов изнесе информация за напредъка на Националната програма за енергийна ефективност в Старозагорска област, която е на четвърто място в страната по изпълнението й. В областта допустимите за саниране сгради са 859. Броят на регистрираните сдружения на собствениците е 139. Одобрените заявления за интерес и финансова помощ са 96 на брой. Също толкова са и сключените договори между общини и сдружения на собственици, както и сключените тристранни договори между общини, областния управител и Българската банка за развитие. Информацията е към 16 септември 2015 г.

„Очаквам в близките месеци да бъдат обновени първите многофамилни жилищни сгради по програмата в областта. Чрез изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в тези сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда” – каза инж. Ранов.

По трета точка проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие” представи инж. Красимир Найденов, директор на Главна дирекция „Координация и управление” в Агенцията.
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн