312 сухоземни костенурки конфискуваха експертите от РИОСВ – Стара Загора от частен дом в Нова Загора

STZAGORA.NET
*
Експерти на РИОСВ – Стара Загора и служители на Районното полицейско управление в Нова Загора конфискуваха 312 костенурки от частен имот в село Ценино, община Нова Загора.

Проверката се извърши след постъпил сигнал от Районната прокуратура в Нова Загора. На място е установено, че мъж отглежда в двора си 312 екземпляра от защитените видове сухоземни костенурки – 285 шипобедрени и 27 шипоопашати. Животните са конфискувани в полза на държавата, а на физическото лице е съставен акт за административно нарушение.

Екземплярите са били в добро състояние и по преценка на експертите на РИОСВ – Стара Загора са пуснати на свобода в подходящо местообитание. За видовете, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени, са забранени всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и пр. За нарушаване на изискванията на ЗБР е предвидена глоба до 5000 лв. за физически лица, а съгласно Наказателния кодекс – лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 20 000 лв.

В края на юни експерти на РИОСВ – Стара Загора конфискуваха други 20 сухоземни костенурки от частен дом в Сливен. Срещу физическото лице Окръжна прокуратура – Сливен образува досъдебно производство по член 278 Д от Наказателния кодекс.

Районна прокуратура – Нова Загора ще разпореди наказателните мерки срещу физическото лице, отглеждало в двора си защитените видове костенурки.
#


сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн