Предстоящо: Обществен форум “Заедно да променим облика на Стара Загора”

STZAGORA.NEТ

Община Стара Загора организира в зала „Славейков“ на 30.09. 2014 г. от 17.30 часа обществен форум за обсъждане на предварителни разработки на проекти за обновяване облика на града. Предложенията са част от изпълнение на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма “Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.“ Присъстващите на форума ще се запознаят с работни проекти на фирмите изпълнители и предлаганите от тях решения на конкретни проблеми на физическата среда, функционирането на градските системи, опазването на околната среда и др.

Разработените проекти са свързани със следните дейности:

* Създаване на нов облик на пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“ – настилка, тротоари, обновяване на дървесна растителност, отводняване, поставяне на градско обзавеждане. Реконструкция на площадно пространство, стълби, създаване на достъпна архитектурна среда;

* Възстановяване на зони за обществен отдих: паркове, зелени площи, градини, реконструкция на фонтани, изграждане на поливна система, реконструкция на настилката и алейната мрежа, реконструкция на растителност, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление, изграждане на система за видеонаблюдение и охрана, изграждане на велосипедни пътеки, оформяне на кътове;

* Реконструкция и рехабилитация на улици – пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи;

* Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на спортни площадки.

Форумът е отворен за участие на заинтересовани организации, граждани, медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн