Коалиция АБВ: Новият проект на Закона за МВР ще нагнети напрежението между МВР и ДАНС

STZAGORA.NET
Коалиция АБВ – Алтернатива за Българско Възраждане, изразява своето несъгласие с така предложения проект на Закон за МВР, като акцентира на три много сериозни опасности, заложени в законопроекта.

Първо, в законопроекта е заложено припокриване на функции между МВР и ДАНС. АБВ направи своето предупреждение още преди месец, че ликвидирането на службата за борба с организираната престъпност и механичното прехвърляне на служителите в ДАНС ще доведат до много вредни последици. Напълно основателно e, след тази промяна, МВР да се опитва да изгради своя служба за борба с организираната престъпност, но тази нова структура ще препокрие дейности и функции с тези на ДАНС, което допълнително ще нагнети напрежението между МВР и ДАНС.

Второ, закриването на Главна дирекция „Досъдебно производство“ означава, че дознателската работа ще бъде прехвърлена на подчинение на оперативното ръководство. Така ще се създаде възможност за вмешателство на оперативните ръководители в професионалната работа на дознателския апарат. Така ще се премахне независимостта на инструмента „Досъдебно производство“ – един от най-големите успехи при демократизирането на МВР – нещо, което беше създадено след много консултации и сериозна дискусия. С това решение се дава възможност за пряко вмешателство в работата на дознателите.

И трето – посегателството върху системата за кариерно развитие. Премахване на конкурсното начало за развитие на кадрите, връща МВР десетилетия назад. Това означава отваряне на вратата за политизиране на кадровата политика на министерството. Според АБВ това е изключително вредно решение.

АБВ припомня, че приетият през 2006 г. Закон за МВР беше подложен на широко обществено обсъждане и редица консултации, в това число и с европейски партньори. Сегашният законопроект съдържа много спорни моменти, които по същество ще бъдат вредни за системата. Необходим е много сериозен професионален, експертен дебат и изготвяне на стратегическо решение за развитието на МВР, което поне десет години да не бъде оспорвано, преосмислено и пренаписвано от политическите партии. Приемането ”на парче” на закони за МВР е изключително вреден подход и заплашва националната ни сигурност.

АБВ апелира за широк професионален и политически дебат, който да очертае законодателната рамка в стратегически план в една перспектива от 10-15 години.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн