Стара Загора не е в състояние да издържа Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания, настоява МЗ да поеме грижите за нея

STZAGORA.NET
След Председателски съвет, с участието на поканените д-р Антония Тодорова – началник на отдел “Здравеопазване и социални дейности” и главния експерт Милка Ламбова от отдел “Бюджет и икономически анализи” в Общината, ръководителите на групи в Общинския съвет на Стара Загора са обсъдили тежкито финансово състояние на Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания (известна и като “Тубдиспансер” до края на 2010 г.), съобщи председателят на местния парламент Емил Христов.

Болницата се състои от 3 функционално обособени блока: консултативно-диагностичен – специализирани кабинети и медико-диагностична лаборатория, стационарен блок с две отделения – по пневмология и фтизиатрия с общо 50 легла, и административно-стопански блок.

В дружеството в момента работят 45 души. Здравното заведение обслужва жители не само на Старозагорска, но и на други области, общо около 350 000 души, сред които се правят и периодични скрининги.

От 1 януари 2011 г., след преобразуването на Тубдиспансера в Специализирана болница, дружеството вече не получава държавна субсидия за преминал болен, която през 2010 г. е била по 860 лв. на човек. Само за туберкулозата болницата получава годишно от Министерството на здравеопазването помощи в размер на 230 000 лв. (2012 г.) и 20 000 лв. за лекарства. Останалите приходи на дружеството са от касата. По 5-те клинични пътеки през 2012 г. в отделенията са преминали на лечение 1394 болни, а са прегледани общо 6325 болни. Направени са 35 826 клинични изследвания и 4702 микробиологични изследвания.

Особеност в работата на Специализираната болница е, че обслужва голям процент здравно неосигурени лица (хора с изключително ниски доходи, а често и без доход), като за прегледите и лечението им не получава нищо от Националната здравно-осигурителна каса.

През 2012 г. лечебното заведение реализира загуба в размер на 224 000 лв. Същевременно са отчетени задължения към доставчици в размер на 302 000 лв., към персонала за заплати и осигуровки в размер на 147 000 лв., както и данъчни и други задължения от 21 000 лв. Общо краткосрочните задължения на дружеството за 2012 г. възлизат на 470 000 лв.

9-месечието на 2013 г. лечебното заведение приключва със загуба от 70 000 лв. Задълженията му са общо 505 000 лв., от които 353 000 лв. дружеството обслужва.

Досега Общинският съвет и в частност Председателският съвет се е занимавал няколко пъти със съдбата на Специализираната болница. От юни месец т.г. досега Емил Христов е провел няколко срещи с Областния управител Живка Аладжова, която е декларирала съпричастност и е обещала съдействие за среща на ръководството на Община Стара Загора с министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. До нея е изпратено писмо, с което местната власт в Стара Загора предлага дружеството да бъде предадено с активите и пасивите си в разпореждане на МЗ. Целта е да не се съкращава персонал, който е високоспециализиран, и най-вече да не се прекратява дейността на дружеството, защото туберкулозата вече се е завърнала в България, и от прекратяването на работата му ще пострадат точно социално слабите слоеве на населението, които са най-податливи на заболяване от туберкулоза.

Контактът със здравното министерство по случая е наложителен, тъй като Община Стара Загора няма да е в състояние да поддържа работата на Специализираната болница. Подобен казус в момента има и в община Варна, която ежегодно внася значителна сума в тамошната Специализирана болница.

“Ние многократно сме поставяли въпроса докога общините в България ще съфинансират държавата в дейности, които са типично държавни. Лечението на болните е държавна политика и няма община, която би могла да провежда самостоятелна политика в областта на здравеопазването – заяви Емил Христов. – Надяваме се най-накрая да успеем да осъществим среща с ръководството на здравното министерство и да стигнем до решение на въпроса, което да бъде в интерес на гражданите.”

Емил Христов специално наблегна на това, че в Специализираната болница се преглеждат и лекуват голям брой болни от съседни на Стара Загора общини и области. Така лечението им се финансира с данъците на старозагорци. “Това не може да продължава по този начин и Министерството на здравеопазването трябва да прояви малко разбиране. Ние не сме толкова богати”, каза председателят на Общинския съвет в Стара Загора.

Ако здравните власти откажат съдействие за решаването на въпроса, това ще означава и други градове в страната, които имат подобен проблем, да тръгнат по труден път. На днешното обсъждане са се чули и крайни възгледи, които до голяма степен са неприемливи, по думите на Емил Христов, но едновременно с това той изрази и категоричното си несъгласие данъците на старозагорци да бъдат използвани по този начин. Всеки така или иначе плаща и здравни осигуровки, а в случая старозагорци биват облагани два пъти.

Проблемът не е създаден нито от това правителство. Той съществува отдавна. Но е назрял моментът да намери своето решение.

Според Емил Христов в тежко състояние заради недостатъчно финансиране е и Центърът за кожно-венерически заболявания, който получава 9000 лв. годишно за диспансеризация от МЗ.

* * *
Дневният ред на последната за годината общинска сесия на 16 декември включва 36 точки и питания. Общинските съветници ще решават за увеличаване на капитала на общинското търговско дружество “Автобусни превози” ЕООД с парична вноска в размер на 10 000 лв., съобщи председателят на Общинския съвет. Това се налага заради грешка в съвместен проект с още 4 общини, с водещ партньор община Бургас за нови тролейбуси, която трябва да се отстрани до края на 2013 г. По този проект Стара Загора ще получи осем нови тролейбуса марка „Шкода“.

Предстои съветниците да одобрят Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и общинската програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2013/2014г. в изпълнение на Националната стратегия на република България за интегриране на ромите (2012-2020г.) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
#svz

spodelime

1 коментар on “Стара Загора не е в състояние да издържа Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания, настоява МЗ да поеме грижите за нея”

  • Генчо Иванов wrote on 12 декември, 2013, 21:31

    Както се вижда от текста-въпросът възниква от 1 януари 2011 г.,когато тогава управляващите са спрели държавната субсидия от по 860 лв.на човек.Ами защо ли са го спрели?,а после казваме че лечението се извършва с парите на старозагорци.Сега ми стана ясно как тогавашният финансов министър е източил 1 милиард и 400 милиона от здравната каса.Още веднъж си спомнете,кой,кой,кой е управлявал тогава,а сега плачат-ами нали и тогава бяхте вие,защо допуснахте да се случи това,а сега някой друг да ви е виновен.


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн