Започва изпълнението на отводнителен канал от Интегрирания воден проект за Стара Загора

STZAGORA.NET
На 14.10.2013г. в 10.00 ч. ще бъде даден официален старт на изпълнение на “Отливен канал на Дъждопреливник VІІ–3“, включен в Интегрирания воден проект за Стара Загора. Обектът е включен в Интегрирания воден проект за Стара Загора на обща стойност 40 399 582 лв. Срокът на изпълнение е 01.12.2014 г. (30 месеца).

Ще бъде реконструиран главен колектор VІІ, който събира основно отпадни води от новоизградени квартали в западната част на Стара Загора, включително висок процент от западната и южна част на Индустриална зона и централната градска част.

Реконструкцията на Дъждопреливник VІІ –3 и отливния канал към него, включва удължаването му до точка на заустване в река „Берекетска“, при която нивото на високи води с обезпеченост 1%, да не надвишава височината на преливния ръб на Дъждопреливник VІІ-3. Последното е необходимо условие за оптимална работа на пречиствателната станция за отпадни води и снижението на себестойността на пречистваната отпадъчна вода.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществи със стъклопластови тръби за канализационните участъци, връзките на главния колектор с дъждопреливника и прилежащите 4 събирателни шахти, подземна шахта и 15 събирателни шахти за отливния канал на дъждопреливника със заустване в река „Берекетска“.

Общата стойност на обекта е 13 244 605 лв., а крайният срок за изпълнение – 30.05.2014 г.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн