В Стара Загора удължават срока на проект „И аз имам семейство”

STZAGORA.NET
Срокът за изпълнение на проект „И аз имам семейство” се удължава със седем месеца – до 31.05.2014 г.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Община Стара Загора по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е в синхрон с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

До момента по проекта в Община Стара Загора в приемни семейства са настанени две деца, едното от които е новородено. От 26.09.2013 г. започва обучение на втора група кандидати за приемни семейства.

Екипът по приемна грижа към Община Стара Загора работи с кандидати за приемни родители, с утвърдени приемни семейства и със семейства с настанени деца, като извършва консултиране, проучване, обучение и оказва подкрепа по време на целия процес.

За контакти и повече информация:

Екип по приемна грижа – Център за обществена подкрепа
Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 205
Телефони: 681 479; 0878 394 226; 0878 394 217.
Ел.поща: stara_zagora_priemime@abv.bg
#

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн