1,5 млн. лв. европари влизат в Община Стара Загора за проекти по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (2014-2020 г.)

STZAGORA.NET

Една добра и една лоша новина съобщи на днешния брифинг в Общината кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Първата е, че е одобрено проектно предложение на Общината по Оперативна програма “Регионално развитие”. То е за финансиране на проектиране за 1,5 млн. лв. в следващия програмен период 2014-2020 г., във връзка с реализирането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Одобрените средства ще отидат за почти всички проекти, които са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Това са обекти от важно значение за Стара Загора – обществени институции, социални домове, училища, детски градини, улици, площади и междублокови пространства.

Конкретните цели на схемата са да се предостави техническа помощ за изготвяне на инвестиционни проекти и да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с готови за финансиране проекти, за които изпълняването на ремонт, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност да се осъществи в периода 2014-2020г.

В проектното предложение на Община Стара Загора са включени обекти от трите зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

В зоната с публични функции с висока обществена значимост са предвидени за проектиране: Площадното пространство пред сградата на Общината, Градската градина, Станционната градина, Парк “Митрополит Методий Кусев”, Площад “Берое”, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ПМГ „Гео Милев“, Стария театър, Художествената галерия, надлеза над бул. “Славянски” и жп линията, както и повечето от улиците в централната градска част.

В зоната с преобладаващ социален характер са включени за проектиране СОУ „Железник“, ОДЗ № 58 „Звездица“, ОДЗ № 1 „Звънче“, улици в кварталите „Три чучура-север“, „Три чучура-юг“ и „Казански“.

В зоната с потенциал за икономическо развитие са заложени за проектиране улиците „Войвода Стойчо Черногорски“ и „Промишлена“.

Одобреното финансиране създава благоприятни предпоставки за успешно управление на града и общината от 2015 до 2019 г., коментира кметът. Който поеме ръководството на Общината след изборите през 2015 г., ще има веднага готовност да подава тези проекти и Общината да получава финансиране за тях. “Затова е много важна работата, която сега трябва да се свърши. Ние ще обявим веднага обществената поръчка за проектирането по обособени позиции, така че всички обекти да бъдат поотделно, а не да имаме една обща процедура за избор на изпълнител, за да има по-голяма конкуренция и повече проектанти и архитекти, които да работят и да свършат по-бързо и по-качествено работата”, каза Живко Тодоров.

Кметът подчерта, че Общината търпеливо е изчакала “развързването” на това финансиране, тъй като в противоположен случай одобрените сега 1,5 млн. лв. по ОПРР е трябвало да излязат от собствения й бюджет. “През последната година и 7-8 месеца заради това си навлякохме гнева на архитекти и проектанти в града, защото просто не отпускахме почти никакви пари за проектиране. Но то беше съвсем умишлено, за да можем да получим тези пари от европейските средства, а не да даваме от бюджета за проектиране. Знаете, че в предходния мандат се даваха доста средства за това, но голяма част от проектите останаха на книга. Безсмислено е. Трябва да се правят неща, които са наистина целесъобразни и да използваме европейските ресурси максимално”, допълни кметът.

Лошата новина е, че Общината трябва да плати нови близо 125 хиляди лева заради завишаване от страна на Управляващия орган по Оперативна програма “Административен капацитет” на финансовата корекция на средствата, получени в предходния мандат под управлението на проф.Светлин Танчев за разработването и внедряването на платформа за електронно управление на Общината (проект “Община Стара Загора – за по-добро административно обслужване чрез Електронното правителство”). Изтеглянето на част от вече постъпилите в Общината плащания по проекта се налага заради нововъзприетото правило, че наложената за нередности по изпълнението на проектите санкция не може да бъде по-малка от 25%. Досега този процент е бил 10 на сто. Сега се завишава с допълнителните 15%. Санкцията е за открити от Управляващия орган дискриминационни условия в обществената поръчка за изпълнител на проекта. Според главния финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева проблемът е възникнал още при формирането на заданието и сключването на договора с изпълнителя – консорциум “Електронно управление”. Тя уточни, че при изготвяне на заданието не са взети предвид предложенията на финансовия отдел, а приходният счетоводен софтуер така и не е могъл да бъде интегриран с деловодната програма.

Тъй като в бюджета на Общината не е предвиден такъв разход, парите ще бъдат взети от друго перо. Решено е през тази година да бъде финансирано само проектирането на промени по обект Детска ясла №2, като дейността се финансира от бюджета за 2014 г. Обществената поръчка за това ще бъде пусната през февруари-март следващата година.

С новите 125 000 лв., с които се орязват парите по проекта за електронно правителство, общата сума на върнатите от Общината средства нараства до близо 900 000 лв. Самият проект на предишната общинска администрация е за 2,1 млн. лв., което е изключително висока сума на фона на плащаните от други общини за подобни електронни платформи суми от по няколкостотин хиляди лева. Кметът Живко Тодоров съобщи, че ще инициира провеждането в Стара Загора на Кръгла маса с участието на независими софтуерни експерти, които да си кажат мнението какво струва в действителност разработването на подобна елекронна система.

Кметът Живко Тодоров съобщи пред медиите днес и че следващия понеделник ще покани на среща в Общината старозагорските народни представители, на която ще обсъди с тях въпроси от обществено значение, свързани с Летището, територията на бившите артилерийски казарми, референдума за полигона и др. Със Сдружението на еколозите в България пък се подготвя програма за намаляване на появяващите се епизодично във въздуха на Стара Загора азотни оксиди.

На брифинга стана дума и за това, че догодина ще се наложи увеличение на такса смет в Стара Загора, която е най-ниската в страната със сегашните 1,2 промила. Промяната е продиктувана от отчисленията заради това, че нямаме Регионално депо, които през 2014 г. ще скочат от 2 млн. лв., колкото са сега, на 4 млн. лв.

Процедурата по изграждането на самото Регионално депо е в график, съобщи зам.-кметът Йордан Николов. То ще заработи през юли 2015 г. Идната седмица ще стане ясно класирането по обществената поръчка за изпълнител. Участвали са 4 консорциума и 2 фирми, включително с международно участие, уточни зам.-кметът инж.Янчо Калоянов. До момента няма никакво виновно забавяне на проекта по вина на Община Стара Загора. Единственият фактор за времето за изпълнение са обжалванията по процедурата.
#

сподели ме

1 коментар on “1,5 млн. лв. европари влизат в Община Стара Загора за проекти по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (2014-2020 г.)”

  • Иванов wrote on 10 юли, 2013, 17:58

    Похвални са инициативите на г-н Кмета!
    Но! Сякаш отсъстват конкретни предложения и дебат (или не съм достатъчно запознат) за отреждане и подготовка на предназначени за “Старозагорски технологичен парк” терени, в който парк да бъдат привличани високотехнологични компании. Без да забравяме близкото си печално минало, днес не ми се иска цялата ни енергия да отива в тюхкане и обругаване на периода на “голямото профукване” на предприятия с възможности за надграждане. Няма да е правилно да забравяме и горчилката от годините на разруха и безвремие, в което ни натикаха (а и сами се натикахме). Сега … така и така си знаем, че сме царе на “втория си акъл”, нека се заемем и да дадем нов шанс за бъдеща високотехнологична Стара Загора. Радвам се, че Общината похвално се бори с конкурентните градове за карголетище, но нека г-н Кмета разшири формата на срещата-кръгла маса (или да избере извън това допълнителен консултативен формат); нека в оповестената инициатива участват не само депутатите ни и общински съветници. Да бъдат поканени (може и в друг предварителен формат) и да участват също и активно мислещи за бъдещето на града и региона ни учени от Университета, общественици-интелектуалци, активни граждани с идеи… за целите на активни действия по привличане в краткосрочен и средносрочен хоризонт на наукоемки компании за “интелигентни производства”, които безусловно и задължително да включват предполагаемо /?!/ отваряне на Университета ни към съответни специалности …
    Д. Иванов, д-р фил.


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн