Казанлък: Резултатите от проверката на ЕВН показват като причина за завишените сметки единствено по-дългия период на отчитане през януари

STZAGORA.NET
В резултат на искането на община Казанлък за цялостна проверка и анализ на сметките за ток през януари 2013 г. и същия период на 2012 г., ЕВН запозна ръководството с резултатите.

Проверени са сметките за улично осветление, общинските сгради и сградата на общината, като са направени замервания на няколко произволно избрани касети в града.

Анализът на ЕВН показва, че консумацията за улично осветление в киловатчаса през декември 2011 г. е 254 970 кВтч, а през декември 2012 г. – 261 784 кВтч, т.е. потреблението е завишено само с 2%. Консумацията на ел. енергия за общинските сгради през декември 2011 г. е 83 616 кВтч, а през декември 2012 г. – 53 652 кВтч, тоест с 29 963 кВтч по-малко, или -55,8% разлика. От сравнението на потребената ел. енергия за двата периода се вижда, че няма драстично завишаване на потреблението за улично осветление. В същото време стойността е нараснала от 52 000 лв. през декември 2012 г. на 67 000 лв. през януари 2013 г. Анализът на ЕВН обяснява това единствено със завишения период на отчитане в сметките за 2013 г. от порядъка на 7 дни в повече.

На среща с представителите на ЕВН беше предложен погасителен план за издължаване на остатъка, който Общината отказва да плати. Ръководството на общината потвърждава искането си ЕВН да обясни мотивирано разликата в сметката за ток и, ако това е по-дългият период за отчитане, то в сметките за февруари трябва да се отчете намаление, пропорционално на 5-7 дни. Само при доказване на тази разлика в сметките за февруари, Общината ще заплати остатъка от януари. “Очакваме да се представят сметките за февруари 2013 г.!”, заявават от Община Казанлък.
*

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн