Доц. д-р Светла Димитрова, директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора: През 2011 г. поехме нагоре, макар и бавно

STZAGORA.NET

Доц. д-р Светла Димитрова

Добра 2011-та година отчете пред обществеността Регионалният исторически музей в Стара Загора. За дейността му, за по-важните прояви и инициативи разказа доц. д-р Светла Димитрова, директор на институцията. Ето в резюме казаното от нея:

1. С колко се обогатиха фондовете на музея?
- Основният фонд – със 762 фондови единици (ф.е.) – почти два пъти повече в сравнение с 2010 г., и достигна 88 868 ф.е., като най-много – в отделите “Нова история”, “Най-нова история” и “Етнография”.
- Полевите фондове – с 596 ф.е., като достигнаха 31 210 ф.е.
- Спомагателните фондове – с 204 ф.е. и достигат 41 614 ф.е.
- Музейната библиотека – със 118 броя и нейните фондове достигат 11 518 бр.

По-значими постъпления:

Дарения за фонда на отдел “Нова история”:

- Неделчо Недков Хаджиев – на почетен знак “Втори юнашки събор, 1902 г.”, принадлежал на Никола Енфеджиев – офицер, военен лекар през Първата балканска война и 2 снимки на наследниците му.
- Николай Начев Гичев – на визитна картичка (на френски език), принадлежала на подполковник Никола Грозданов – военен аташе на България за Румъния и Полша със седалище в Букурещ.
- Стефка Стефанова – на 43 бр. научна и образователна литература, брошури и списания.
- Вергиния Василева Желева – на 16 бр. списания “Архитект”, “Собствен дом” и “Издание на българското инженерно-архитектурно дружество”.
- Мина Недкова Стоицова – на фотоархив и 50 снимки на фамилията Гайтанджиеви.
- Адвокатско дружество “Йовчева-Тодоров-Даскалов” – на 107 снимки, свързани със служебната дейност и личния живот на полковник Васил Сейреков, 145 бр. научна, военна, образователна и публицистична литература и два броя полеви офицерски сандъци.
- Симеон Динев Василев – на ученическа книжка на Господин Господинов и корица от учебна тетрадка за упражнения по английски език.

Дарения за фонда на отдел “Най-нова история”:
- Петър Коев, дългогодишен музеен работник и основател на отдел “Най-нова история на България” – служебен архив.
- Роза Николаева Видева – ордени и медали на баща й Никола Лозанов Митев – ветеран от Втората световна война.
- Нино Луканов – грамофонни плочи, част от които са със записи на Борис Христов; снимки от ДТ “Гео Милев” на постановки на театъра през сезона 2010-2011 г.
- Дарения от Красимира Чахова, Петко Петков, Петър Жеков, Дамян Георгиев и др., свързани с развитието на спорта в Стара Загора.

От археологически разкопки:
- От разкопките на средновековното селище и некропол в местността “Бялата вода” (трасе на АМ “Марица”) – комплект въоръжение на кумански воин – две стремена, ризница, две железни токи, ножче, юзда на кон, сабя. Находката е още по-ценна, защото е датирана с монета на Йоан Дука Ватаци и може да се отнесе към края на 30-те години на 13-ти век.
- От разкопките ва обект в археологическия резерват “Августа Траяна-Верея” – мозайка с изображение на Дионисово шествие, представено в емблемата на мозайката. Тази мозайка е единствената досега по рода си в границите на Римската империя и се отнася към III век. За необикновената находка се пише на много места в националната преса, но тя е отразена и от френския вестник “Фигаро”.
- Статуетка на цербер, антични монети, 4 екзагии.

От РПУ-Казанлък и РПУ-Чирпан:
- монети, антични предмети, етнографски материали.

2. Какви археологически проучвания направихме?

В резервата “Августа Траяна-Верея-Стара Загора” – зона А:
- Ул. “Иречек” № 38 – открита е римска подова мозайка (ас.Г. Илиев, Д.Янков).
- Ул. “Х.Д.Асенов” № 91. Парцелът попада в западната част на Археологическия резерват, извън крепостните стени. През летния период собственикът неправомерно изкопава голяма част от него, за което е санкциониран. Теренът за проучване е с триъгълна форма. В дълбочина са разкрити три ями с преобладаващ материал от средновековната епоха. Находки не са намерени (М.Камишева).
- Ул. “Цар Иван Асен II” № 152. Парцелът попада в северната част на Археологическия резерват. В очертанията му е съществувала стара сграда, която през 1995-1996 г. е разрушена. В западната част е построена сграда, а в източната предстои построяването на нова кооперация. Проучването започва в средата на декември 2011 г. и още не е завършено (М.Камишева).
- Ул. “Х.Д.Асенов”. Разкопките се провеждат от 20 септември до 20 ноември 2011 г. Проучена е площ около 450 кв.м. Открити са останки от двете крепостни стени и три сгради в западната и южната част на проучения обект (Д.Янков).
- Ул. “В.Левски” № 67 (Веселин Игнатов, археолог в Историческия музей – Нова Загора). Разкопките се осъществяват през ноември-декември 2011 г. Открити са 5 късноантични погребения, погребални ями, голямо количество монети, 4 екзагии (мерки за монети), статуетки – с изображение на Цербер (уникална за музея) и Тракийски конник (на снимката горе). Обектът вероятно е част от тържище, за което има предположение от предишни проучвания.

По трасето на автомагистрала “Марица” (държавно финансиране)
- Средновековно селище и некропол – местността “Бялата вода”, землище на с.Златна ливада. Разкопките се провеждат от 26 април до 30 юли 2011 г. Проучени са над 20 жилища от X-XII век, над 112 средновековни (X-XII в.) и 6 тракийски (Ранножелязна епоха) ями, 6 домашни пещи, вкопани в здравия терен и 2 каменни печки. От страна на музея в проучванията участва Д.Янков.

Други обекти (финансирани с дарение от старозагорски депутати от партия ГЕРБ)
- Спасителни археологически проучвания на надгробна могила в местността Кюи дере, с.Скобелево, община Павел баня (гл.ас.П.Калчев).

3. Какво реставрирахме? - 697 експоната най-вече от глина и метал (два пъти повече в сравнение с 2010 г.). Набрахме необходимата сума за реставрация на Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г.

4. С какво допринесохме за обогатяването на науката археология, история и етнология?
- Разработени 45 научни теми (с 12 повече от 2010 г.)
- В сборници и списания – отпечатани 15 научни публикации (с 6 повече от 2010 г.)
- Участвахме в 4 международни, 6 национални и 1 регионална конференции със 17 доклада
- Осъществихме интернет публикацията на Сборник с доклади от националната научна конференция “Личността в историята”.

5. Ние уредихме:
- 13 различни по обхват и мащаби изложби, приехме 4 и подредихме на други места в града и страната 6.

6. Колко ни посетиха?
44 762 в музея и музейните обекти
2 634 чужденци (3 пъти повече в сравнение с 2010 г.)
11 266 ученици от I до XII клас
1 747 деца под 7 години (4 пъти повече в сравнение с 2010 г.)
425 изнесени беседи (с 67 по-малко в сравнение с 2010 г.)
18 340 посетители на организирането в музея изложби.
1 659 посетители на тематичните уикенди
469 в работни ателиета по заявка

7. Иновации:
- Инициатива “Уикенд в музея” (11 издания)
- Специален посетителски билет за “Нощ на музеите” през есента
- Кино на открито с помощта на фирма “Промакс” на Античен форум
- Програмата “Срещи в четвъртък” (6 издания)
- Историческа възстановка “Посрещане на император Септимий Север в Августа Траяна”

8. Проекти13 разработени, основно за консервация и реставрация, за мобилност на експозициите, за работни ателиета и за временно наемане на безработни за обслужване на експозициите.

9. Какво получихме като финансов ресурс?
- Държавна субсидия – 215 000 лева
- Собствени приходи – 78 552 лева
- Дарения, договори за археологически проучвания – 52 880 лв.

10. Какво похарчихме?
- За заплати – 216 034 лева (вкл. със заетите от Бюрото по труда)
- За вода, горива, енергия – 60 517 лева
- За външни услуги – 53 609 лева
- За материали, консумативи и книги – 18 810 лв.
-

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн