Бойчо Биволарски: ГЕРБ са силно притеснени за изборите в Стара Загора

STZAGORA.NET

Доц.Бойчо Биволарски

„Решението на ЦИК да бъда заличен от листата за общински съветници на Коалиция „Българска социалистическа партия и Партия български социалдемократи” с нищо не може да повлияе на кампанията на БСП”. Това заяви кандидатът за кмет на Стара Загора Бойчо Биволарски.

„Аз съм кандидатът на БСП за кмет и отстраняването ми от листата няма да намали броя на общинските ни съветници. Като кандидат за кмет на БСП според този закон се ограничава правото ми да бъда представител на БСП в листата за общински съветници, която тя формира с Партия български социалдемократи. Това е поредният недоносен закон, както всичко, сътворено от ГЕРБ”, каза Биволарски.

„Аз питам защо това се случва чак сега – в разгара на кампанията? Защо никой не видя нередност преди месец, когато направихме регистрацията в Общинската избирателна комисия? Отговорът е ясен за всички старозагорци – ГЕРБ вече са силно притеснени, защото разполагат с актуална социологическа снимка за нагласите на хората и се опитват всячески да препятстват нормалното участие на БСП в изборния процес. Аз съм подготвен за тази кампания и очаквам всякакъв натиск, но моята цел е да сваля ГЕРБ от местната власт в Стара Загора и да направя промяна за едно по-добро управление на нашия град”, категоричен е Бойчо Биволарски.

- – - – - – -

Бележка на STZAGORA.NET: Решението на ЦИК относно казуса

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1150-МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски, регистриран от ОИК – Стара Загора

Постъпило е питане с вх. № М-558 от 10.10.2011 г. на ЦИК от председателя на ОИК – Стара Загора, Таньо Брайков, свързано с обстоятелството, че Бойчо Лазаров Биволарски е регистриран от ОИК – Стара Загора, с решение № 172 от 19.09.2011 г. като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия – Партия Български Социалдемократи (БСП и ПБС)” и с решение № 184 от 19.09.2011 г. е регистриран като кандидат за кмет от името на ПП „Българска социалистическа партия”.

По имейла са постъпили сканирани копия от предложението за регистрация на Бойчо Биволарски с вх. № 15 от 19.09.2011 г., 9,40 ч. като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия – Партия Български Социалдемократи (БСП и ПБС)”; предложението на ПП „Българска социалистическа партия” за регистрацията на Бойчо Биволарски е с вх. № 6 от 17.09.2011 г., 9,35 ч.; копия от регистрите за регистрация на кмет на община и за регистрация на общински съветници; решение № 172 от 19.09.2011 г. и решение № 184 от 19.09.2011 г. на ОИК – Стара Загора.

При проверка на представените доказателства се установява, че първо по ред е постъпило заявлението на ПП „Българска социалистическа партия” на 17.09.2011 г. в 9,35 ч., а предложението на коалицията е постъпило на 17.09. в 9,40 ч.

С оглед на разпоредбата на чл. 122, ал. 4 и 5 от ИК действителна е първата по ред регистрация – тази на ПП „Българска социалистическа партия”, за регистрацията на Бойчо Лазаров Биволарски за кандидат за кмет на община Стара Загора от името на БСП.

Централната избирателна комисия констатира, че регистрацията на Бойчо Лазаров Биволарски като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия – Партия Български Социалдемократи (БСП – ПБС)”, извършена с решение № 172 от 19.09.2011 г. е недействителна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 4, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия – Партия Български Социалдемократи (БСП – ПБС)”, извършена с решение № 172 от 19.09.2011 г. на ОИК – Стара Загора.

За решението да се уведомят ОИК – Стара Загора, кандидатът за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски и местна коалиция „Българска социалистическа партия – Партия Български Социалдемократи (БСП – ПБС)”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:09 часа
-

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн