Засилват вътрешния контрол в “Мини Марица-изток” ЕАД

STZAGORA.NET
С решение по т. 3.2 от Протокол №18/25.08.2011 г. на Съвета на директорите на „Мини Mарица-изток” ЕАД, в управлението е създадена дирекция „Корпоративен контрол”, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Към дирекцията ще функционират два отдела:

- Новосформираният отдел „Инспекторат”, контролиращ техническата експлоатация, техническото обслужване и ремонта на машините и съоръженията в Дружеството и
- Съществуващият отдел „Вътрешен финансов контрол”, контролиращ дейността по изпълнение на обществените поръчки, опазване активите на Дружеството, контрол върху изпълнението на бюджетите на управленските и производствени звена, контрол върху паричните потоци, идентификация и минимизиране на рисковете съпътстващи производствената и финансовата дейност на Дружеството.

За директор на дирекция „Корпоративен контрол” е назначен инж.Ромео Петров.

Дейността на контролната структура ще акцентира върху управленската отговорност на всички нива в Дружеството и доброто финансово управление като основополагащи принципи за постигане целите на „Мини Марица-изток” ЕАД и за управление на средствата по законосъобразен, икономичен и ефективен начин.
-

социални бутони


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн