Продават една трета от акциите на “Арсенал” АД

STZAGORA.NET
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви продажбата на 35,78% от капитала на “Арсенал” АД – Казанлък. С конкурс на един етап ще бъдат продадени 769 180 акции.

Цената на конкурсната документация е 3000 лева и може да бъде закупена до 15 дни след обнародването на решението в “Държавен вестник”. Документацията обаче не съдържа Информационния меморандум на дружеството. Той струва 7000 лева и ще бъде предоставен на кандидатите, закупили конкурсна документация, които отговарят на пет предварителни квалификационни изисквания – да са надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, да са производители или търговци на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, за последната финансова година да имат минимум 40 млн. лева приходи от тази дейност и не по-малко от 40 млн. лева собствен капитал, да са получили разрешение за достъп до информация с ниво на класификация “Секретно” или удостоверение за сигурност или потвърждение, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Депозитът за участие е в размер на 3 млн. лева и се внася в срок до 15 часа на 120-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. До участие в конкурсната процедура не се допускат консорциуми, офшорни дружества, дружества в ликвидация, обявени в несъстоятелност, осъдени за банкрут, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава.

Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15.00 часа на 120-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Критерият, по който те ще се оценяват, е размерът на предложената покупна цена.
(СН)
-

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн