30-те най-добри млади доброволци ще заведе в Европарламента наесен Илиана Иванова

STZAGORA.NET

Илиана Иванова

В началото на месец януари във връзка с обявяването на 2011-та година за година на доброволчеството и с цел развитие на активно гражданско общество евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Илиана Иванова обяви началото на проект, с който да се насърчат и вдъхновят за доброволен труд учениците от различни училища.

Покана да се включат в проекта “Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция” получиха ученици от 9, 10 и 11 клас на средните училища в Стара Загора, като идеята е те сами да измислят вид дейност за доброволен труд.

Илиана Иванова ще заведе през есента тридесетте най-активни участници в проекта на посещение в Европейския парламент.

Същността на проекта е учениците да бъдат насърчени да предприемат активни доброволни действия и да отделят от времето си за обществено полезни дейности. Това може да бъде под различни форми.

Получените до момента предложения варират от почистване на паркови пространства и училищни дворове до събиране на средства за закупуване на униформи за деца от съответното училище.

Няма ограничение в дейностите, с които младите хора могат да се включат в проекта и да полагат доброволен труд. Целта е те сами да преценят къде най-добре биха използвали своите възможности и с какво биха допринесли за развитието на обществото.

“Децата, които досега се включиха в проекта, ни впечатлиха изключително със своите интересни предложения за доброволческа дейност. Щастливи сме, че провокирахме у тях желание за отговорни и иновативни идеи. Надяваме се, че младите хора ще изпитат истинско удовлетворение от доброволчеството. По този начин те ще могат да научат уроците на живота и да променят възприятието си за света извън класните стаи”, сподели Илиана Иванова.

Доброволческата дейност на учениците ще оценява жури с участието на бизнеса, медиите, общината, областната администрация и студенти. В журито ще е представено и всяко училище, което участва в проекта.

В края на месец май ще бъдат избрани тридесетте най-добри и полезни проекта. Авторите им ще заминат на посещение в Европарламента по покана на Илиана Иванова.

Подборът ще бъде направен по следните критерии: същност и полезност на проекта, водене на дневник, представяне на снимков материал, интервю с участниците и препоръки от бенефициентите.

Допълнителна информация

Същност на проекта:
30 ученици, избрани от средните училища в Стара Загора (от 9, 10 и 11 клас) да полагат доброволен труд между 3 и 5
часа седмично в продължение на 6 месеца.Мисия: Мисията на този проект е да възпита в младите хора чувство на отговорност, толерантност, състрадателност и разбиране, защото те са част от гражданското общество, което утре ще възпитава едно ново поколение. Доброволчеството е нещо, на което човек трябва да се научи и целта на тази инициатива е българските деца да бъдат част от Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция.

Дейност: Прилагаме примерни дейности за полагане на доброволен труд:

· Работа в местната библиотека – подреждане на книги, изграждане на пункт за даряване на стари книги;
· Продаване на билети за опера и театър, разлепяне на афиши и раздаване на рекламни флайери, свързани с предстоящи постановки;
· Помагане в местни домове за сираци, като четат книжки и играят заедно с децата, изработват бижута от различни материали, които след това да продават благотворително;
· Създаване на пункт за събиране на дрехи и играчки за деца, лишени от родителска грижа;
· Полагане на грижи за добрия изглед на общинските паркове и градинки;
· Да помагат на малките ученици да пресичат безопасно пешеходните пътеки до училищата;
· Да полагат грижи за хора от Дома на инвалида, възрастни хора и такива в неравностойно положение.

Няма ограничение в дейностите, с които участниците могат да се включат в проекта и да полагат доброволен труд. Ние искаме да ги насърчим да бъдат креативни и сами да преценят къде най-добре биха използвали своите възможности.

Подбор на кандидатите:
Подборът на кандидатите ще се извършва на базата на предварително изготвен от участниците проект за доброволческата дейност за период от един месец. Ще бъдат избрани 30 ученика, които имат най-интересни идеи за дейност.

Ръководство и контрол на проекта:
Всяка училищна група трябва да има ръководител, който ще следи за стриктността на свършената работа. Желателно е всяко училище да предложи преподавател, който ще изпълнява тази функция. Той ще проверява дали децата изпълняват предварително изготвения си план и дали описват впечатленията, удовлетворението си, препоръките и трудностите, които срещат по време на своята работа. Това ще става в предварително изготвени за целта дневници.

Срокове:
Начало на проекта е януари 2011 г., а до 31 януари участниците трябва да са предали предложенията си за дейности в електронен вариант на Еmail: starazagora@ilianaivanova.eu

Резултати:
Нашите очаквания са, че след приключване на проекта всеки от участниците ще се почувства удовлетворен от свършеното. Целта на този проект е да се насърчи признаването на успеха на доброволческата дейност както в рамките на държавите-членки на ЕС, така и между тях, с цел гарантиране лесното разпространение на добри практики и успешни доброволчески стратегии в ЕС.

Продължителност:
6 месеца, 3-5 часа седмично (начало януари, край юни).

Награда:
Наградата за учениците, положили доброволен труд в рамките на този проект, ще бъде посещение на Европейския парламент.
-


бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн