Публикации от категория ‘Бюра по труда’

Бюро по труда – Стара Загора_

Бюро по труда - Стара Загора_
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – ул. “Ст. Караджа” №8 Свободни работни места към  26 януари 2020 г. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 технолог 1 технолог, координатор по заваряване 1 оперативен счетоводител 7 лекари 2 магистър-фармацевти за работа извън региона 5 медицински сестри 3 гериатрични специалисти 1 инженер, конструктор 1 машинен инженер РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ... Цялата статия

Бюро по труда – Казанлък

Бюро по труда - Казанлък
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС - STZAGORA.NET СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26 януари 2021 г. 1 Старши експерт "Екология" Висше - Екология и опазване на околната среда, Биология и управление на природните ресурси, Управление на водни обекти, земи и гори, Стопанско управление, компютърни умения, 1 г. стаж по специалността 1 Учител по математика Висше - учител по математика, компютърни умения 1 Асистент Висше - магистър - агроном, ... Цялата статия

echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн