Публикации от категория ‘Бюра по труда’

Бюро по труда – Стара Загора_

Бюро по труда - Стара Загора_
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СТАРА ЗАГОРА - ул. "Ст. Караджа" №8 Свободни работни места към  25 юни 2019 г. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 ръководител вътрешен одит 1 инженер, електрически машини и ... Цялата статия

Бюро по труда – Казанлък

Бюро по труда - Казанлък
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25 юни 2019 г. 8 Лекари - пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност Висше - Медицина, компютърни умения 1 Специализант по неврология Висше - Медицина, компютърни умения 10 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра, компютърни умения 1 Медицинска сестра Висше, полувисше - мед. сестра или акушерка 1 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра 5 Акушерка Висше - акушерка, ... Цялата статия

echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн