Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23 януари 2018 г.

1 Биолог, микробиология Висше, микробиология
1 Касиер – счетоводител Висше икономическо, 2 г. стаж по специалността, компютърни умения
1 Експерт, проектиране и програмиране Висше, английски език, компютърни умения
1 Програмист, софтуерни приложения Висше, английски език, компютърни умения
1 Инженер, конструктор Висше – от област машиностроене, металообработване, AUTO CAD
1 Отговорник, спомагателни дейности Висше, средно, компютърни умения
10 Лекар Висше, медицина
5 Медицинска сестра Висше – мед. сестра
5 Акушерка Висше – акушерка
1 Медицински лаборант Висше – мед. лаборант
1 Социален терапевт – детегледач Средно
1 Санитар Основно
1 Обслужващ бензиностанция / газстанция Средно
1 Обслужващ, магазин Средно
2 Касиер в заведение за бързо хранене Средно
3 Касиер в хранителен магазин Средно
2 Продавач-консултант Средно
5 Готвач Средно, квалификация, желателно с опит
1 Транжор Основно, желателно с опит
2 Работник-кухня Основно
1 Сервитьор Средно
3 Месач, хляб и закуски Средно, предлагат обучение
1 Машинен оператор, пералня Основно
1 Шлосер Средно
4 Шлосер-монтьор Средно
3 Заварчик Средно, основно, квалификация за заварчик, 1 г. стаж по професията
10 Стругар Средно
1 Стругар Средно
1 Стругар Средно /стругаро-фрезист/, 1 г. стаж
10 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно
1 Машинен оператор, металообработващи машини Средно, 1 г. стаж
10 Фрезист Средно
1 Шлайфист Средно
4 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно
1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, квалификация монтьор, 1 г. стаж
1 Електротехник, промишлено предприятие Средно – ел. техник, 1 г. стаж
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше, средно – ел. техник, опит в предприятие от хранително-вкусовата промишленост, компютърни умения
19 Работник, сглобяване на детайли Основно
1 Информатор, приемна в автосервиз Висше, средно – специалности свързани с МПС, компютърни умения
1 Диагностик, моторни превозни средства Висше, средно – специалности свързани с МПС, познания по ел. оборудване, компютърни умения
3 Кондуктор Средно
1 Автомонтьор Средно – специалности от област МПС, компютърни умения
1 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, кат. “С+Е”, документи за психологическа компетентност и психическа годност
4 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, основно, шофьорска книжка категории “С” и “С+Е”, опит
1 Шофьор, товарен автомобил Средно, шофьорска книжка категория “С” , опит
1 Тракторист Средно, правоспособност
6 Бояджия, превозни средства Средно, основно
6 Автотенекеджия Средно, основно
3 Работник, изолация Средно, предлагат обучение
5 Общ работник, поддръжка на сгради Средно, основно, предлагат обучение
1 Тапицер Средно, опит по професията
1 Каналджия Средно, опит по професията

* * *
ВАЖНО

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОБЯВЯВАЩИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
В Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

С цел подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и разширяване на каналите на достъп на електронната страница на Агенцията по заетостта е реализиран интерфейс, чрез който работодателите могат да подават on-line заявки за свободни работни места на несубсидирания трудов пазар.

С отварянето на този канал за достъп до предоставяните услуги Агенция по заетостта отговаря на желанието на своите клиенти за използване на съвременни средства за комуникация.

Ежедневно служител от Дирекция „Бюро по труда” проверява за наличието на on-line подадени заявки и трудов посредник осъществява контакт с работодателя за уточняване параметрите на заявката и допълнителни условия, съществени за обявената позиция, за начина на извършване на подбор и насочване на търсещите работа лица към работодателя.

Интерфейсът е достъпен на сайта на Агенция по заетостта: AZ.GOVERNMENT.BG, в рубриката „Предлагащи работа”

=======

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекците ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници и на телефони 0431/64 456 и 64 592, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат
регистрация като активно търсещи работа.
#junсподели ме


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн