Бюро по труда – Казанлък

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 9 юли 2024 г.

1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Архитектура, строителство и геодезия
1 2352-5002/Учител, ресурсен Висше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика) специализирана програма
12 2221-6001/Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
1 2221-6001/Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, лекар асистент), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, лекар асистент)
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология (учител по история и цивилизация) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2221-6001/Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицинска сестра общ или детски профил)
1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) Компютърни умения
1 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Интернет и електронна поща
1 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше / Педагогика (НУП) Интернет и електронна поща
1 2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност Висше / Педагогика (съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (учител по английски език) Английски работа с MS Office, ел.поща информационни и други системи
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Учител по история и география) Работа с MS Office, ел.поща, информационни и други системи
1 2320-5002/Учител, практическо обучение Висше / Педагогика (учител практическо обучение-електроинженер) работа с MS Office, ел.поща информационни и други системи
1 2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност Висше / Педагогика на обучението по … (по предмет изучаван в прогимназиален или начален етап)
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по английски език) Компютърни умения
1 2353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по английски език), Висше / Педагогика (НУП, ПНУП с англ. език) Компютърни умения
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по български език и литература) Компютърни умения
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика) Компютърни умения
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика) MS Office
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика – забавно пеене) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика – пиано) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по немски език) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по немски език) Интернет и електронна поща
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по физическо възпитание и спорт) Компютърни умения
2 2634-6001/Психолог Висше / Психология (психолог) Word, Excel
1 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физически науки (учител по математика и физика), Висше / Математика (учител по математика и физика) Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
1 4110-2006/Технически изпълнител Средно Английски Internet и национални програми
2 5223-2001/Продавач-консултант Средно
1 4211-1012/Служител, гише в пощенска станция Средно / Администрация и управление Компютърни умения
1 4211-1012/Служител, гише в пощенска станция Средно / Администрация и управление Компютърни умения
1 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Средно / Администрация и управление Компютърни умения
1 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Средно / Администрация и управление Компютърни умения
1 9622-0001/Общ работник Средно / Други неопределени специалности
1 5223-2002/Асистент-продавач Средно / Електротехника и енергетика Интернет и електронна поща
3 7412-2009/Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор)
1 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли Средно / Електротехника и енергетика, Основно / Електротехника и енергетика
4 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Средно / Комунално-санитарни услуги
3 7222-3011/Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2 7222-3011/Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
3 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 7212-1001/Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
1 7223-1015/Стругар Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар)
1 7223-2041/Фрезист Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист)
1 7222-3011/Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)
1 8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 8322-2004/Шофьор, пощенски автомобил Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 9312-0008/Работник, поддръжка Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 8331-2002/Шофьор, автобус Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус )
2 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (гладач)
8 8151-2005/Машинен оператор, навиване на конци и прежди Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4 8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 4211-1012/Служител, гише в пощенска станция Средно / Секретарски и административни офис дейности Компютърни умения
3 5414-1007/Охранител Средно / Сигурност
1 5222-3002/Специалист с контролни функции, търговия Средно / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми Електронни таблици
1 5212-0001/Продавач, бюфет Средно / Търговия на едро и дребно
2 5223-2001/Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно
1 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно / Търговия на едро и дребно Компютърни умения
1 4211-5007/Банков служител, обслужване на клиенти Средно / Финанси, банково и застрахователно дело Интернет и електронна поща
1 5142-2003/Маникюрист Средно / Фризьорски и козметични услуги (Маникюр, педикюр, ноктопластика)
1 7549-2005/Лаборант Средно / Химични продукти и технологии, Висше / Металургия Компютърни умения
1 7549-2005/Лаборант Средно / Химични продукти и технологии, Висше / Химични технологии
1 5131-2004/Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор-барман)
4 5132-2001/Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор-барман)
1 4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности Средно / Хранителни технологии
4 9412-0003/Работник, кухня Средно / Хранителни технологии
1 9622-0001/Общ работник Средно / Хранителни технологии
4 5120-2001/Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач)
1 5120-2001/Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач)
1 9622-0001/Общ работник Средно / Хранителни технологии (хлебар)
1 8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно, Основно
1 8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно
1 9622-0001/Общ работник Основно / Други неопределени специалности
1 9112-0003/Чистач, производствени помещения Основно / Комунално-санитарни услуги
1 8219-2001/Монтажник, изделия от метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 8219-2001/Монтажник, изделия от метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (монтажник)
1 7322-2006/Монтажник Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик с аргон)
2 7212-1001/Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик със СО2)
2 7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)
1 3412-3005/Сътрудник за социална работа със семейство Основно / Социална работа с деца и младежи
14 5311-1001/Детегледачка Основно / Социална работа с деца и младежи, Начално / Социална работа с деца и младежи, Средно / Социална работа с деца и младежи
1 5120-2003/Помощник-готвач Основно / Хранителни технологии
1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Основно, Средно
1 6221-1005/Работник, ферма (рибовъд) Начално, Основно

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн