Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26 май 2020 г.

3 Лекар образна диагностика, нефрология , вътрешни болести Висше – Медицина и специалност
1 Лекар без специалност Висше – Медицина – без специалност
1 Специализант по анестезиология и интензивно лечение Висше – Медицина
11 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – Акушерство
1 Техник, медицинска техника Средно техническо, компютърни умения
1 Фармацевт магистър Висше, магистър-фармацевт
1 Помощник-фармацевт Висше, помощник-фармацевт
1 Ръководител, земеделие Висше – Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството
1 Счетоводител Висше икономическо, стаж по специалността, работа със счетоводни продукти, писмено владеене на английски език
1 Технически сътрудник Висше, средно, турски език, компютърни умения
1 Ръководител, група Висше, средно, компютърни умения, английски език
1 Кредитен специалист, банка Средно
2 Консултант, продажби Средно
2 Продавач-консултант Средно, английски език, компютърни умения
3 Монтажник, метални конструкции Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
2 Монтажник, стъклени фасади Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В
1 Програмист, софтуерни приложения Средно, стаж по професията
1 Фрезист Средно, стаж по професията
1 Шлайфист Средно, стаж по професията
1 Монтажник, изделия от метал Средно, стаж по професията
1 Стругар Средно, стаж по професията
10 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно, квалификация, 5 г. стаж
2 Машинен оператор, шиене на облекла Средно, 1 год. стаж
2 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Средно, основно, 6 месеца стаж
1 Секционен майстор Средно, технически умения
1 Водопроводчик Средно, стаж по професията
1 Електромеханик Средно, стаж по професията
1 Шлосер-електрозаварчик Средно, стаж по професията, квалификация за заварчик
1 Монтьор, металообработващи машини Средно, технически умения, 3 години стаж
1 Тракторист Средно, основно, кат. Ткт
1 Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието Средно техническо, кат. Ткт, стаж
2 Водач, селскостопански машини Основно, кат. Ткт, стаж
2 Мияч, превозни средства Средно, основно
2 Машинен оператор навиване на конци и прежди Средно, основно, начално
4 Машинен оператор, пералня Средно, основно
1 Машинист, многофов багер Средно, квалификация
4 Общ работник Средно
5 Опаковач Средно, основно, начално, желателно със стаж
2 Общ работник, промишлеността Средно, основно, желателно със стаж
1 Бояджия, производствени изделия Средно, 1 год. стаж
4 Огняр Средно, основно, квалификация за работа с котли с високо налягане, стаж
1 Готвач Средно, квалификация, стаж по професията
45 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
30 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
30 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
20 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
20 Сезонен работник, земеделие Основно
8 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания, осигурен транспорт от Община Казанлък и Павел баня
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

1 Вътрешен одитор Висше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
1 Работник, консервна фабрика Без изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания
49 Сезонен работник, земеделие Без изисквания

Агенцията по заетостта въвежда допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение от Народното събрание на Република България и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка в страната, набелязани от Националния оперативен щаб, Агенцията по заетостта въвежда временно следните допълнителни мерки при обслужването на различните групи клиенти на бюрата по труда:
Ограничаване на срещите от типа „лице в лице” с търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда чрез разсрочване и отлагане за м. април на планираните до края на м. март срещи с трудовия им посредник.
Агенцията по заетостта препоръчва на клиентите си предварително да осъществят контакт по телефон или електронна поща със съответната дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да ползват и модул „Личностен профил на търсещото работа лице”, за което е необходимо да получат данни за достъп от трудовия посредник.
При присъствени срещи в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министреството на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от зараза на участниците!
2. Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.
3. При регистрация на търсещи работа лица на място в бюрото по труда/филиала:
3.1. Клиентският поток ще се организира пред входната врата на разстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите;
3.2. Регистрацията на място в бюро по труда/филиала се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта. Допълнителна информация може да се получава на следваща среща или да се предоставя чрез модула „Личностен профил за търсещо работа лице” за безработните, които имат електронен адрес.
4. Както вече информирахме, лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:
- да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта – https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx
- да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
- да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност.
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства (промяна на персонални данни, прекратяване или възстановяване на регистрация и др.), спазвайки посочените по горе стъпки. Заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата може да се изтегли от тук:
https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8865/zajavlenie-deklaracija-za-promjana-na-obstojatelstvata-prilojenie-2.docx

#


сподели ме


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн