Бюро по труда – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10 септември 2019 г.

6 Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести Висше – магистър – Медицина, специалност
2 Лекари без специалност Висше – магистър – Медицина
1 Специализант по неврология Висше – магистър – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
4 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – Акушерство
1 Инспектор, трудова медицина Висше, средно, компютърни умения
1 Логопед Висше – Логопедия, компютърни умения
1 Психолог Висше – Психология, компютърни умения
1 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация, 1 г. стаж, компютърни умения
1 Специален педагог Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 2 г. стаж
2 Трудотерапевт Средно, компютърни умения, 1 г. стаж
1 Ръководител на Център за трудова адаптация и социализация Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 3 г. стаж
1 Социален сътрудник Средно, компютърни умения, 2 г. стаж
1 Психолог Висше – Психология, компютърни умения, 2 г. стаж
1 Инженер, конструктор Висше техническо, системи за проектиране CAD/CAM
1 Юрисконсулт Висше – Право, компютърни умения
1 Старши експерт “Технически инвестиционен контрол на строителството” Висше – специалности в областта на строителството, компютърни умения, 1 г. стаж
1 Специалист, ветеринарно-санитарни дейности Средно
1 Технически секретар Средно, компютърни умения
1 Технически сътрудник Средно, турски език, компютърни умения
1 Диагностик, МПС Висше, средно – специалности от областта на МПС, компютърни умения
1 Охранител Средно, чисто съдебно минало
1 Детегледачка Средно
1 Социален терапевт – детегледач Средно
1 Обслужващ, магазин Средно
2 Продавач-консултант Средно
1 Продавач, закуски Средно, основно
2 Пекар Средно, основно, 1 г. стаж
2 Готвач Средно, основно, 1 г. стаж
1 Помощник кухня Средно, опит
8 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Средно, основно, начално
4 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Средно, основно, начално
2 Електротехник, промишлено предприятие Средно професионално
4 Заварчик Средно, правоспособност, 2 год. стаж
4 Шлосер-монтьор Средно, технически умения, 2 год. стаж
3 Шлосер Средно, технически умения
4 Машинен оператор, изделия от хартия Средно, технически умения
12 Машинен оператор производство на експлозивни вещества Средно
2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения, 1 год. стаж
5 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване Средно
2 Електромонтьор, улично осветление Средно – ел. техник, шоф. книжка кат. “В”
1 Електромонтьор Средно – ел. монтьор
2 Монтьор, електронно производствено оборудване Средно
9 Монтьор, металообработващи машини Средно техническо – машинен монтьор
3 Стругар Средно
4 Фрезист Средно
6 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо, 2 г. стаж
10 Машинен оператор, металорежещи машини Средно
8 Монтажник, изделия от метал Средно
6 Оператор преса за метал Средно
2 Мотокарист Средно, правоспособност, 2 год. стаж
3 Кранист Средно, правоспособност, 2 год. стаж
2 Шпакловчик Средно, желателно с опит
2 Бояджия, изделия от дърво Средно
4 Зареждач, материали Средно, физически здрави
28 Работник, оранжерия Средно, основно
1 Работник, чистач на килими Средно, 1 г. стаж, шоф. книжка кат. “В”
1 Чистач/хигиенист Основно, почасово – 2 часа
1 Чистач/хигиенист Средно, основно, начално – на 4 часа, да живее в с. Овощник
12 Общ работник Средно, основно, начално

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

1 Преподавател, чужд език Висше – Английска филология, НУП с чужд език
1 Учител по история и география – часове Висше – учител по история и география
1 Учител по история и цивилизация – лекторски Висше – учител по история и цивилизация
1 Учител по биология и химия – часове Висше – учител по биология и химия
1 Учител по биология и здравно образование – часове Висше – учител по биология
1 Учител по музика – лекторски Висше – учител по музика, компютърни умения
1 Учител по музика в детска градина – часове Висше – учител по музика, компютърни умения
3 Учител по ФВС – часове Висше – учител по ФВС
1 Учител, прогимназиален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – прогимназиален учител
2 Учител, начален етап Висше – НУП, англ. език
2 Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – НУП, ПНУП
1 Учител, ресурсен Висше – Специална педагогика
1 Педагогически съветник Висше – Психология, 1 г. стаж
1 Психолог, училищен Висше – Психология, компютърни умения
1 Психолог, детска градина Висше – Психология, компютърни умения
1 Учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения
1 Помощник на учителя Средно
4 Образователен медиатор Средно, основно, компютърни умения

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

1 Ръководител група, преработваща промишленост Висше – технология на машиностроенето, турски език, компютърни умения
1 Логопед Висше – Логопедия
1 Рехабилитатор Висше – Терапия и рехабилитация

* * *

Дирекция „Бюро по труда” Казанлък информира, че стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Заявления ще се приематв периода 21 януари – 28 февруари 2019 г.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

-    Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

-     Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

-      Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Заявления от родители ще се приемат в посочения период, на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №4, ет.4, стая 2 или на електронната страница на Агенция по заетостта.
#

nov

сподели ме


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн