Бюро по труда – Казанлък

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 4 януари 2022 г.

1 2522-6001/Системен администратор Висше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
1 2622-5001/Библиотекар Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело) Компютърни умения
1 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Филология (учител по английски език) Английски MS OFFICE Word, Excel, Internet
2 5322-1002/Личен асистент Начално / Услуги за дома
10 9329-0020/Работник, консервна фабрика Начално, Основно
3 5223-2001/Продавач-консултант Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше
1 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Основно
1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Основно / Други неопределени специалности
1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Основно / Комунално-санитарни услуги, Средно / Комунално-санитарни услуги
10 5322-1002/Личен асистент Основно / Социална работа и консултиране
5 7123-2004/Шпакловчик Основно / Строителство, Средно / Строителство
5 7131-1001/Бояджия, сгради Основно / Строителство, Средно / Строителство
3 5223-2001/Продавач-консултант Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше
3 9321-0006/Опаковач Основно, Начално, Средно, Висше
1 5312-3004/Образователен медиатор Основно, Средно
2 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Средно
1 7322-2014/Печатар Средно / Други неопределени специалности
1 9312-0008/Работник, поддръжка Средно / Електротехника и енергетика
1 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Компютърни умения
3 7211-2028/Галванотехник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
5 7214-2007/Монтажник, метални конструкции Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 7223-1015/Стругар Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 7233-2032/Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 2635-6010/Специалист в социална услуга Средно / Социална работа с деца и младежи
1 5311-1001/Детегледачка Средно / Социална работа с деца и младежи
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно Word, Excel, Internet
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно
3 4321-2014/Склададжия Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)
1 5131-2004/Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)

#

сподели ме


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн