Обществено обсъждане на комбинирана концепция „Подобряване на връзките на образованието, научно-изследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточния регион“

Разписание - градски транспорт >>>>
*
TrU-5ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> На 12 април 2024 г., петък, от 10:30 ч. в Конферентната зала на Ректората на Тракийския университет ще се проведе обществено обсъждане на комбинираната концепция за ИТИ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ С БИЗНЕС ДЕЙНОСТИТЕ В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“, с водещ партньор Тракийски университет и партньори Община Стара Загора, Община Царево, Дерони Стара Загора ООД и Зелени Балкани.

Настоящата Концепция за ИТИ има надобщинско значение и допринася за развитието на функционални зони и връзки на общините партньори. Включва проектни идеи за 14 дейности от различни сектори: образование, транспорт, икономика, околна среда, туризъм.

Основната цел е да се оползотвори оптимално местния потенциал за постигане на по-висок стандарт на живот, благоприятна среда за иновации и интелигентна специализация на територията на общините Стара Загора и Царево, чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между участващите заинтересовани страни, преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции, климатичните промени, преход към нисковъглеродна икономика и индустриална трансформация.

Модернизирането на образователната инфраструктура на Тракийския университет ще осигури условия за развитие на научно-изследователска дейност и разширяване на сътрудничеството между научните организации, публичния и частния сектор от региона и извън него.

Общата стойност на инвестициите заложени в концепцията са в размер на 107 300 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от програмите „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Програма „Околна среда“2021-2027 г. и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Предвидено е и съфинансиране от страна на водещия партньор, както и ползването на финансови инструменти.

Предвидените в проекта дейности включват:

1. Реновиране и модернизиране на сграден фонд и научно-изследователска инфраструктура на Тракийски университет, Стара Загора;
2. Модернизиране на общежитие на Тракийски университет, Стара Загора,  намиращо се в кв. Три чучура-север на града.
3. Обновяване на студентски кампус на Тракийски университет, Стара Загора;
4. Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия на Тракийски университет, Стара Загора;
5. Изграждане на спортен комплекс с мултифункционална зала на Тракийски университет, Стара Загора;
6. Изграждане на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет , гр. Стара Загора;
7. Доставка и въвеждане в експлоатация на екологични автобуси за гр. Стара Загора;
8. Модернизиране на учебната база на Тракийски университет в гр. Царево;
9. Изграждане на велоалея от учебен център на ТУ до къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево;
10. Мерки за превенция и управление на риска от наводнения в община Царево;
11. Активни мерки за достъп до пазара на труда в общините Стара Загора и Царево.

Линк към презентация на комбинираната концепция за ИТИ, може да намерите тук:

https://drive.google.com/file/d/1r2H04meDbj0ZfXVOXyhra5ACUelyo8yL/view?usp=sharing

Онлайн анкета за комбинирана концепция, може да намерите на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO75nzw5KbbsZMq369JNjIcb96y1uFcCNkPuz1WR5Zp6XKPw/viewform?usp=sharing

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз.

 

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн