Искра Михайлова: Отново грубо показване на Закона и Правилника в парламента

Разписание - градски транспорт >>>>
*
1696580508200 (2)ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> Отново сме свидетели на грубо показване на Закона и Правилника при разглевдането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Поредно изменение на вече изменени закони в рамките на 3 месеца и бързане да се приемат законопроекти, идващи от управляващата коалиция, коментира старозагорският депутат от Възраждане Искра Михайлова. Тя обясни, че предложение за допълнение, направено между първо и второ четене на 5 февруари, минава през Комисия на 7 февруари и на 8-ми влиза в зала.

„Предложенията между двете четения, направени от ГЕРБ и ДПС, не отговарят на чл. 80, ал. 1 от ПОДНС, защото излизат от предметния обхват на приетия на първо четене ЗИД на ЗЕ. В този случай следваше Комисията по енергетика, която е водеща, да не разглежда предложенията изобщо. Предложения, които излизат извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, не се разглеждат и гласуват по същество. Комисията се произнася за недопустимост с решение“, обясни Михайлова.

Тя е катгорична, че последствията от това да се разглеждат и приемат предложения между двете четения на даден законопроект, които излизат от предметния обхват на приетия на първо четене закон са, че народните представители губят възможността да предложат изменения на предложенията, защото реално така се приемат на първо четене. Също така, липсват становища както на отговорните органи, така и на заинтересованите страни. Чрез законодателни промени по този начин липсва и задължителната оценка на въздействие, която се прави при всеки отделен законопроект. В конкретния случай няма становища нито от ресорните министерства, нито от засегнатите страни и ведомства по предложения параграф 3 за монтиране на газови хроматографи с дистанционен отчет на данните от измерването, които се считат за средството за търговско измерване, а поправката касае както клиенти, присъединен към газопреносна мрежа, ката и оператора на преносната мрежа.

„И не само това. Освен нарушенията, точката влиза за разглеждане в зала извънредно след като е минала на Комисия едва вчера. Свидетели сме на поредна порочна практика за писане на законодателство през параграфи в преходни и заключителни разпоредби. Предложените извън предметния обхват на първо четене параграфи чрез преходни и заключителни разпоредби на Закон за енергетиката правят промени в Закона за опазване на земеделските земи, които поправят предходните промени в Закона за опазване на земеделските земи, направени чрез изменение през преходни и заключителни разпоредби на Закона за енергия от възобновяеми източници, приет 29 септември 2023 г. Още тогава нашата позиция беше, че предложеният проект на ЗИД на ЗЕВИ е пълен абсурд и в законосъобразен, и в целесъобразен аспект, правен на коляно и ще доведе до поправка на поправките. Тогава са добавени в ал. 7 на чл. 24 – при изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници земеделските земи да се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на подробен устройствен план, като обектите за производство на енергия от възобновяеми източници са добавени наравно с изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение. Сега това се премахва и се връща първоначалният текст – поправка на поправката или по-скоро отмяна на поправка в рамките само на 3 месеца“, каза още депутатът от Възраждане Искра Михайлова.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн