В Стара Загора се проведе информационен ден по повод мащабния проект на ВиК Стара Загора, финансиран със средства по Оперативна програма “Околна среда”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

IMG_1431IMG_1444На 20 декември, сряда, от 14.00 часа в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора се проведе информационен ден по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

Участие в информационния ден взеха ръководителят направление проекти на Вик Стара Загора инж. Пеньо Пейков, инж. Андон Тонев, координатор на проекта, представители на медии, гости и заинтересовани страни.

Инж. Пейков – ръководител направление проекти на ВИК Стара Загора, обясни, че проектът е започнат още през 2017 година и фактът, че днес всички са тук означава голям успех. “Това е един дълъг процес и плод на работата на много хора. Аз и моите колеги изпитваме удовлетворение от това, което се случи, а ползите за много години напред ще служат за нормалното осъществяване на услугата в полза на гражданите. Искам да благодаря на колегите и хората, които изтърпяха и неприятната част от проекта” – каза той.

Инж. Андон Тонев – координатор на проекта, разказа повече относно целите на проекта, етапите на изпълнение и постигнатите резултати. Инж. Тонев благодари на целия екип на Вик Стара Загора и обясни, че всъщност проектът е много особен и всеобхватен. Той включва всички градовете Стара Загора, Раднево, Казанлък и Чирпан и реално осъществява нещо, което в годините назад не се е случвало никога. Инж. Тонев обясни, че основната работа по изграждане на мрежите е била около година и половина и въпреки създаденото неудобство за гражданите, особено в централната част на градовете, проектът е трябвало да се случи и ползите от него ще бъдат големи.

Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включва реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Беше извършена реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на градовете Казанлък и Чирпан, както и на довеждащите им водопроводи.

Три са изпълнените обекти в агломерация Раднево: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа, външен довеждащ водопровод и изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево и гр. Стара Загора.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн