28 септември е последният ден, в който Сметната палата провежда онлайн обучение за участниците в изборите

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Smetna palata28 септември е последният ден за онлайн обучение на всички участници в изборите на 29 октомври 2023 г., организирано от Сметната палата съвместно с „Информационно обслужване“ АД.

То се провежда във връзка с обновяване на Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ и промяна в начина на въвеждане на данни, ЕРИК се поддържа от Сметната палата.

Както и в предишните два дни – 26 и 27 септември, обучението ще започне в 10.00 часа.  То е достъпно за всички представители на партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за кметове и общински съветници.

Предварителна регистрация не е нужна.

Достъпът до онлайн обучението е чрез специален линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjdlZTctNTYwMy00YWVkLWI5OWQtNTE3YWMxMmVhNDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%22f3a27739-a99b-41ba-80c1-fb4009d7ad93%22%7d

Директна препратка: ОБУЧЕНИЕ ЕРИК

При вход в обучението е необходимо участниците да се вписват само на кирилица с две имена и наименование на партия, коалиция или инициативен комитет, която представляват.

Освен на живо в реално време, чрез този линк обучението ще е достъпно и на запис.

При технически въпроси за вход в обучението може да позвъните на телефон 070014220 между 9.00 и 10.00 часа.

В ЕРИК се публикува основна информация за участниците в изборите, както и имената на дарителите, вид и размер на направените дарения, декларации за произхода на дарените средства, наименованията на социологическите и рекламни агенции, както и агенции за връзки с обществеността, с които участниците работят.

Подаването на информация в ЕРИК е задължително за всички участници в изборите.

Информацията в ЕРИК е достъпна за всеки гражданин на адрес

http://erik.bulnao.government.bg

и от интернет страницата на Сметната палата – www.bulnao.government.bg.

Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за общински съветници и кметове – политически партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети – да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

Сметната палата изготви информационна брошура с цел да подпомогне участниците в изборите за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове.

Брошурата може да намерите в сайта на Сметната палата www.bulnao.government.bg и на следния линк:

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Broshura_2_local_2023_v2.pdf

#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн