Сметната палата организира обучение за участниците в изборите заради промяна в начина на въвеждане на задължителната информация в ЕРИК

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Smetna palataВъв връзка с обновяване на Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ и промяна в начина на въвеждане на данни, Сметната  палата, съвместно с „Информационно обслужване“ АД, организира онлайн обучение за участниците в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. То ще се проведе на 26, 27 и 28 септември от 10.00 часа, като всеки, който желае да се включи, ще може да избере в кой от дните да го направи. Обучението ще е достъпно за всички представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Предварителна регистрация не е нужна.

Достъпът до онлайн обучението ще е чрез специален линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjdlZTctNTYwMy00YWVkLWI5OWQtNTE3YWMxMmVhNDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%22f3a27739-a99b-41ba-80c1-fb4009d7ad93%22%7d

Директна препратка: ОБУЧЕНИЕ ЕРИК

Освен на живо в реално време, чрез този линк обучението ще е достъпно и на запис

При вход в обучението е необходимо участниците да се записват само на кирилица с две имена и наименование на партия, коалиция или инициативен комитет, която представляват.

При технически въпроси за вход в обучението може да позвъните на телефон 070014220 между 9.00 и 10.00 часа и в трите дни на сесията.

Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори. В ЕРИК се публикува основна информация за участниците в изборите, имената на дарителите, вид и размер на направените дарения, декларации за произхода на дарените средства, наименованията на социологическите и рекламни агенции, както и агенции за връзки с обществеността, с които участниците работят.

Подаването на информация в ЕРИК е задължително за всички участници в изборите.

Информацията в ЕРИК е достъпна за всеки гражданин на адрес http://erik.bulnao.government.bg и от интернет страницата на Сметната палата – www.bulnao.government.bg.

#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн