Районна прокуратура – Стара Загора разпореди проверка за спазване на правилата за движение в района на училищата

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

ProkuraturaРайонна прокуратура – Стара Загора се самосезира по реда на надзора за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите във връзка с началото на новата учебна година и възлага на органите на МВР по места извършването на проверки по спазване на правилата за движение по Закона за движение по пътищата в района на училищата в област Стара Загора. Целта е недопускане на произшествия с ученици, особено такива от началните класове, у които с оглед възрастта им не са създадени трайни навици за самосъхранение.

Проверките следва да се извършат в срок от един месец и да бъдат насочени предимно в началото и в края на учебния ден, както и във времето на голямото междучасие, когато децата масово излизат извън района на училищата, за да посетят хранителни заведения.

След края на срока на проверката Районна прокуратура – Стара Загора следва да бъде уведомена за евентуално установени нарушения от водачи на моторни превозни средства и предприетите действия за санкциониране спрямо виновните.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн