Местният парламент в Братя Даскалови против кариера за варовик

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Декларацията бе внесена от БСП

Granit-Tiurkmen-Bratia Daskalovi kartaМестният парламент в Братя Даскалови се противопостави на изграждането на кариера за варовик в Тюркмен. Общинските съветници единодушно гласуваха декларация, внесена от БСП, след като се запознаха с ново инвестиционно намерение на дружеството „Агро Ерг“ за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дка) на територията на съседната община Брезово. БСП вече събира и подписи срещу исканата концесия за 35 г.

Предложението за изграждане на кариера е внесено за втори път, въпреки декларациите на местните власти и протестите на гражданите от общините Братя Даскалови и Брезово.

„Ние, общинските съветници на община Братя Даскалови, сме убедени, че кариера за варовик в Тюркмен ще създаде негативни последици върху живота и здравето на жителите и природата както в брезовското село и съседните на него населени места, така и в нашата община“, сочи текстът на документа.

„Ивестиционното предложение поставя под риск съществуването на основния поминък – селското стопанство и развитието на района. Не желаем в никакъв случай община Братя Даскалови от селскостопански район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с тенденция за развиващ се туризъм, да бъде превърната в добивна кариера на строителни материали“, се казва в декларацията. Тя ще бъде изпратена до президента, премиера, министъра и инспекциите на околната среда, областните управители на Стара Загора и Пловдив и др.

„Добиването на варовик ще се реализира чрез взривни дейности, което ще доведе до еко катастрофа с непоправими последици за живота и здравето на населението в нашата община, още повече че в близост са разположени газопровод и нефтопровод“, заявиха съветниците.

По думите на БСП-съветниците, които стартираха и подписка преди дни, ще се замърсят подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на селото. Евентуалната кариера ще се намира само на 800 метра от братядаскаловското село Гранит и на 400 метра от брезовското село Тюркмен и на 2-3 км от село Братя Даскалови.

Областен съвет на БСП – Стара Загора
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн