Прокурори от Районна прокуратура – Стара Загора проведоха дискусия с ученици от 7 клас за агресията в училище и наказателноправния режим на непълнолетните

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

РП-Стара Загора - открит урок 2Прокурорите Кристина Куртева и Стойчо Стойчев от Районна прокуратура – Стара Загора проведоха среща-дискусия с ученици от 7 клас в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора на тема „Агресията в училище. Хулигански и противообществени прояви и наказателна отговорност на непълнолетни лица и възпитателните мерки“.

Двамата магистрати представиха основните аспекти на наказателноправния режим на непълнолетните в контекста на актуалната тема за детското насилие. Те запознаха учениците с функциите на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и с налаганите от тях възпитателни мерки, оказващи своите превантивни и превъзпитателни функции.

Особен интерес предизвика представен казус за хулиганска проява от непълнолетен, в който учениците взеха активно участие, споделиха опит и изказаха становища за отговорността, която следва да понесе извършителят.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн