БСП-Казанлък против решението на РИОСВ за разширение на производството на смоли в Горно Сахране

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_BSP logo 220БСП-Казанлък с категорична подкрепа към жителите на общините Казанлък и Павел баня в усилията им за недопускане реализацията на инвестиционно намерение на Кастамону България АД.

Проектът е свързан с разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли в с. Горно Сахране, изразяващ се в увеличение на производствения капацитет на инсталацията за производство на карбамид-формалдехидна смола и на  нов продукт меламин-формалдехидна смола, меламин-карбамид-формалдехидна смола  и  изграждане на нова инсталация за производство на суровина (формалин 60%).

Общинските съветници на БСП предлагат местния парламент в Казанлък да приеме декларация  по повод решението на РИОСВ – Стара Загора за реализиране на инвестиционно предложение.

„Споделяме тревогите на населението, че производството представлява заплаха за живота и здравето им, както и за чистотата на околната среда и водите, поради близостта на предприятието с източници на питейна вода, които захранват град Казанлък и  селата Горно и Долно Сахране.   Водите са  жизнено важен ресурс и общо наследство, което се опазва и защитава. Нека опазим Долината!“, се казва в декларацията. “Ние като Общински съвет не можем да останем равнодушни към опасенията на хората, нещо повече имаме възможност да ги подкрепим в усилията за запазване на природата в Розовата долина”, сочи документът.

От БСП апелират  компетентните институции да предприемат необходимите действия за отмяна на Решение № 1-1 /2023 г., издадено от директор на РИОСВ – Стара Загора.

Председателят на Групата на БСП Моника Динева отправя  и питане към кмета на Казанлък Галина Стоянова: Информирана ли е, че отредената площадка за реализиране на инвестиционното намерение се намира на отстояние 520 м от водоизточника на гр. Казанлък – плитки дренажи,  разположен в ПИ 16924.34.220 м. „Горна язла“ в землището на с. Горно Сахране, начин на трайно ползване: „извор за прясна вода“? Счита ли Община Казанлък, че реализирането на инвестиционното намерение на „Кастамону България“ АД представлява заплаха за замърсяване на околната среда и водите, предвид близостта на водоизточника до отредената за това площадка.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн