Кръгла маса “Въглищата и зеленият преход – новите реалности и предизвикателствата за България” – на 16 февруари в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

MMI rudnik 1440Институтът за енергиен мениджмънт организира дискусионна кръгла маса на тема „Въглищата и зеленияt преход – новите реалности и предизвикателствата за България“, който ще се проведе на живо на 16 февруари 2023 г. в Стара Загора от 10:00 до 13.30 часа в хотел „Верея“.

ЗАЩО ОРГАНИЗИРАМЕ КРЪГЛАТА МАСА

В контекста на наложената политическа нестабилност в страната и реалностите на европейско, регионално и национално ниво е необходим нов поглед по посочената тема с ясна и добре обоснована национална позиция, която да бъде и ефективно отстоявана пред европейските институции. Икономическите, енергийните и социалните аргументи за това са много и непрекъснато се увеличават. Възложеното предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящата до средата на 2023 г. ревизия на Интегрирания план „Енергетика и климат“ също очертават острата необходимост от актуален експертен поглед върху темата за въглищата и тяхната роля за националната енергийна сигурност и икономическа стабилност. Тази необходимост се подсилва и от все още неуточнените официални позиции по редица въпроси, свързани с енергийното и икономическо развитие на България – напр. такива, свързани с одобрената неотдавна от правителството визия за развитие на електроенергийния сектор, по все още неуточнените териториални планове за справедлив преход и др.

УЧАСТНИЦИ

Институтът за енергиен мениджмънт кани за участие в Кръглата маса широк кръг лица – държавни институции, местната власт, НПО, синдикати, бизнес, експерти и др. Събитието ще бъде открито и за медиите.

ПОДХОД

Кръглата маса е изцяло дискусионно ориентирана – предвиждат се съвсем кратки встъпителни изказвания, които само да очертаят рамките на дискусията, след което думата ще имат участниците – основната цел, която си поставяме, е да бъдат чути и обобщени техните актуални виждания по темата. Впоследствие, тази обобщена информация ще бъде представена спешно в писмен вид както на изпълнителната власт, така и на очакваното 49-то Народно събрание, а също и на други компетентни институции. Тя ще бъде направена и публично достояние чрез интернет.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Участието в събитието е безплатно, но с оглед по-добрата организация очакваме регистрация.
МОЛЯ ДА ПОТВЪРДИТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ НА E-АДРЕС emi@emi-bg.com В СРОК ДО 10.02.2023 Г.
Събитието е само на български език.
За оперативни въпроси моля да ни пишете на emi@emi-bg.com или на vesela.katreva@emi-bg.com .

Славчо НЕЙКОВ,
Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн