Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи е активна от днес

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

65347478От днес, 24.01.2023 г., системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи на територията на община Стара Загора е активна. Може да я откриете на сайта на Община Стара Загора, раздел “Детски градини и яслени групи прием”, както и на адрес https://dg.starazagora.bg/?fbclid=IwAR1d2ZeW8shzUROTMuWCuSYTZigztXdSiCqXUaXl5YN2g7TwGcgMZOJdy_Y

Кандидатстването е изцяло онлайн, а графикът на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи за предстоящата 2023 г. са публикувани в раздел Класиране/ График на дейностите, както и на сайта на Община Стара Загора. Свободните места за децата, родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година, ще бъдат обявени на 27.01.2023 г. На 30.01.2023 г. в 12.01 часа системата се отваря за регистрация на нови заявления. Децата, родени през 2020 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2023/2024 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 03.04.2023 г.

Входящият номер на подаденото заявление за прием ще бъде изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата, тъй като много от родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн